Er kontanter på vei bort, også fra legesenteret?

Svaret er et rungende JA! Norge er i ferd med å bli et kontantløst samfunn. Vi leser stadig om bedrifter, spesielt restauranter, som ønsker å fjerne kontantbetaling. Nylig kunne vi lese at DNB, Norges største bank, vil kvitte seg med alle kontanter. Finans Norge ønsker seg et kontantfritt samfunn innen 2020. Kontantbehandling er dyrt, både for bedriften og for samfunnet.

Vi må imidlertid være oppmerksom på at kontanter fortsatt er et pliktig betalingsmiddel. Det betyr at ditt legesenter selvsagt kan oppfordre og legge til rette for at pasientene betaler mest mulig med kort eller faktura, men at man må også ha et tilbud til de som vil betale med kontanter. I Sverige har man tilpasset lovgivningen slik at dette ikke lenger er en plikt.

96% foretrekker å betale med kort

Kontanter utgjør under 4% av husholdningers pengebruk. Hele 96% av den norske befolkningen foretrekker nå å betale med kort. Vi ønsker det fordi det er enkelt og effektivt. Samtidig ønsker samfunnet dette, for øke sikkerheten og redusere kostnaden med kontanthåndtering.

Legesenter som tilbyr sine pasienter å betale på automat vil kunne redusere sin administrasjon av betaling betydelig, og frigjøre mye ressurser. Mer enn 9 av 10 pasienter vil velge automat i stedet for å gå til skranken når de har muligheten til å velge.

Når automaten blir en barriere for pasienten

Det blir mer og mer vanlig at våre seniorer benytter digitale betalingsmidler og kort, likevel kan det være utfordrende for noen eldre å betjene automater, betaling på web og kortbetalinger.

Selvsagt vil man kunne øke kortandelen ved å hjelpe pasientene å benytte betalingsautomaten, og vi vet at mange senter har hatt god effekt av å veilede sine pasienter i automatbruk.

20150219_credicare_0336-edit

Vår erfaring er imidlertid at noen pasienter opplever selve automaten som en barriere. Disse bør kanskje slippe denne utfordringen. De finner det gjerne vanskelig å benytte digitale løsninger, automater eller kort. Det vil være enklere for pasienten og mer effektivt for administrasjonen på legesenteret å ta imot kontantbetaling enn å forlate kontorplassen og gå ut til automaten for å drive opplæring.

Det er ikke det å betale med kort som er den store barrieren, men betjening av selve automaten – uavhengig om det er med kort eller kontant.

Les mer om temaet på nrk.no

Tilbake til artikkeloversikt