Hva er TREN-seminar?

Neste år arrangerer CrediCare TREN-seminar for 10. året på rad. Første seminaret ble holdt i 2008.

Da vi for 10 år siden tok beslutningen om å etablere Tren-seminarene var Treningssenterbransjen preget av mange små enheter med til dels uprofesjonell ledelse. Vi så en bransje med stort engasjement, vilje og ønske om å lykkes med sine bedrifter.

Bransjen bar preg av få ressurser. Vi satte derfor fokus på å samle data om bransjens utvikling, utfordringer og selvsagt litt om betaling, rutiner og kreditt, som vi delte med bransjen. Etter hvert har bransjen selv, gjennom Virke Trening, fått gode rutiner på å samle inn og sammenstille bransjedata. Det er også flott å se dreiningen i fokus fra et rent idrettsperspektiv til helseperspektivet. Vi ser stadig eksempler på at norsk treningssenterbransje gjør en vesentlig forskjell og bidrar til forbedret folkehelse.

Vår visjon med Tren var å etablere en møteplass for bransjen og arena hvor man har fokus på ledelse og drift av treningssenter. Vi var svært fornøyd da vi klarte å samle cirka 50 deltakere til første seminaret. Senere år har vi jevnt over hatt over 200 deltakere. Vi har forsøkt å kombinere foredragsholdere fra bransjen, både inn og utland, med spesielle tema og erfaringer fra andre bransjer. Tilbakemeldingene har vært svært gode, og bransjen er flink til å komme med innspill til innhold på seminaret.
Et mål har vært å gjøre seminaret lett tilgjengelig også økonomisk. Sponsoravtaler og samarbeidet med andre leverandører i bransjen er vesentlig for at vi skal kunne tilby et seminar til en svært lav pris.

I de årene vi har fulgt treningssenterbransjen, har vi sett en vesentlig profesjonalisering. Ikke bare på drift av sentrene, men produktutvikling, forbedrede interne rutiner, samt fokus på omdømme og marked. Norske forbrukere kan nå dra nytte av en profesjonell bransje med høy kompetanse og et fantastisk flott tilbud til folket. Vi er stolte av å kunne bidra med vår del for å styrke bransjen, det være seg gode administrative løsninger, betalingsløsninger og ikke minst Tren-seminaret.

Les også: «Hvorfor TREN-seminar»

Tilbake til artikkeloversikt