Mye for pengene på treningssenter

Omdømmeundersøkelsen til CrediCare viser at de som trener på et treningssenter mener de får mye for pengene som medlem. Kun 11% av de spurte føler de får lite eller svært lite for pengene. 46% sier de får ganske eller svært mye for pengene, mens 41% sier at de verken får mye eller lite for pengene.

Gjennomsnittlig pris for å trene på treningssenter har vært fallende over flere år. Derfor er det interessant at kun 11% av medlemmene nå mener det er kostbart. Hver enkel treningsbedrift bør vurdere sine egne priser opp mot markeds- og kostnadssituasjon, men mye tyder på at risikoen for å miste kunder på grunn av pris er lav.

Imidlertid mener de som ikke er medlemmer at prisen er for høy. Her er bildet motsatt, og kun 11% mener man får mye for pengene. Den sammen befolkningen scorer omdømmet til bransjen mye lavere enn de som trener på senteret. Det er derfor grunn til å tro at vurderingen av prisnivået henger sammen med kunnskap om, og inntrykk av bransjen.

En styrking av omdømmet og kunnskap om bransjen vil derfor kunne tiltrekke seg flere kunder uten at man må redusere prisnivået. Er det ikke fint å vite at du slipper å senke prisene for å få nye medlemmer?

Les også: «Stort engasjement for å bedre omdømme til treningsbransjen»

Tilbake til artikkeloversikt