Nytt fra 1.januar 2016 – Nøkkelsatser for salærer og gebyrer

Nøkkelsatser for salærer og gebyrer

1. januar 2016 trådte nye satser for salærer og gebyrer for inkassobransjen i kraft.

Nye satser fra 1.januar:
• Inkassosatsen økes til kr 670 (tidl. kr 650)
• Rettsgebyret økes til kr 1025 (tidl. kr 860)
• Forsinkelsesrenten er satt ned til 8,75 prosent (tidl. 9,00%)
• Standardkompensasjon for inndrivelseskostnader (forsinkelsesgebyret) økes til kr 370 (tidl. kr 330)

Les mer om de nye nøkkelsatsene på Virke Inkasso sine sider.

Hva betyr dette i praksis for våre oppdragsgivere?
Først og fremst påvirker dette maksimalsatsen for purregebyr. Denne er 1/10 av inkassosatsen, og man kan nå kreve inn til kr. 67,- for å sende purring eller inkassovarsel. Bedrifter må også regulere forsinkelsesrenten i fakturasystemet sitt dersom man beregner renter av for sene betalinger. CrediCare ivaretar disse endringene for de som benytter våre faktura og purretjenester.

Rettsgebyret har stått uendret siden 2006, og økningen som kom nå tilsvarer indeksregulering siden forrige endring. Våre myndigheter ønsker imidlertid å dempe effekten av gebyrøkningen på svakerestilte grupper, og reduserer derfor multiplikatoren for enkelte rettslige tiltak. Forsinkelsesrentesatsen settes også ned, noe som har direkte tilknytning til dagens generelle rentenivå. Summen av endringene er ikke større enn en naturlig prisjustering som kommer med jevne mellomrom. Sier faglig leder for innfordring i CrediCare, Terje Fløtre.

Relaterte saker: «Norske Inkassobyråers Forening blir Virke Inkasso»

Tilbake til artikkeloversikt