Omdømmeundersøkelsen 2016

I forbindelse med årets TREN-seminar fikk CrediCare gjennomført en omdømmeundersøkelse for treningssenterbransjen. Formålet var å få en status og et engasjement rundt temaet. Norstat stod for datainnsamling, mens TNS Gallup analyserte dataene og gav sine kommentarer. Hovedfunnene ble presentert på TREN-seminaret, og viser at bransjen har et generelt svakt omdømme, men ikke alt er like mørkt.

Godt omdømme blant egne kunder, resten er skeptiske

Hovedfunnet i undersøkelsen er at bransjen har et svært så differensiert omdømme. Det er store forskjeller mellom de som er medlem på et senter og de som ikke er det. Undersøkelsen gir bransjen 46 poeng blant eksisterende kunder. Dette signaliserer et relativt godt omdømme. I følge TNS Gallup sin skala defineres de som har 50 poeng og over som sterkt omdømme. Omdømmet er imidlertid svakt (25 poeng) blant befolkningen som ikke er medlem på et treningssenter.

Sterkest omdømme blant unge, enslige og kvinner

Undersøkelsen viser også tydelig hvilke deler av samfunnet hvor bransjen nyter godt av et godt omdømme og hvor bransjen står svakt. Bransjen scorer godt blant den yngre delen av befolkningen. Spesielt scorer bransjen godt hos yngre mennesker som ikke har stiftet familie og som bor alene eller som ikke har flyttet hjemmefra. Det kommer også tydelig frem at bransjen står sterkest blant kvinner.

Vi håper at undersøkelsen og TREN16 har vært med på å sette omdømme på dagsorden for treningssentrene. Bransjen har et svakt omdømme blant befolkningen som ikke er medlem på treningssenter. Dette er vekstpotensialet til bransjen, og en styrking av omdømmet her vil kunne utløse et større marked.

Dette er første gang en slik undersøkelse er gjennomført, og vi i CrediCare kommer til å følge dette opp med ny undersøkelse til neste år.

Undersøkelsen ligger nå klar for nedlasting for alle som interesserer seg for bransjens omdømme og fremtidig utvikling.

Fyll inn din e-postadresse og få tilsendt Omdømmeundersøkelsen 2016
E-post:

Tilbake til artikkeloversikt