Pasientservice og krav mot mindreårige

Krav mot mindreårige personer er et felt Pasientservice kan bistå med.

– I forhold til krav mot mindreårige, der faktura forblir ubetalt, kan vi ikke følge opp pasient på samme måten som med en myndig person. Dette er regulert av lovverket. Om vi får overført oppdrag i foresattes navn, kan saken gå i normal innfordringsløype dersom faktura forblir ubetalt. Når vi får overført faktura og purringer på mindreårige som ikke er betalt, genererer systemet vårt en henvendelse til oppdragsgiver i portalen. Der ber vi om foresattes navn, slik at vi kan re-starte sak med faktura mot foresatte. Om vi ikke mottar denne informasjonen blir saken avsluttet, forklarer teamleder på Kontaktsenteret, Britt Haram.
– Slik sikrer våre systemer at krav mot mindreårige blir behandlet korrekt. Du kan derfor være sikker på at dine pasienter blir ivaretatt på en trygg og effektiv måte.

Tilbake til artikkeloversikt