Automatisk innsjekk og betaling på Nordlandssykehuset

Da Nordlandssykehuset hadde nyåpning onsdag 28. september, kunne Helseminister Bent Høie sjekke inn og betale på flunkende ny automat fra CrediCare og Procon Digital. Sentralt i løsningen er gode integrasjoner med Imatis og pasientjournalsystemene DIPS og Sectra.

Norske helseforetak har mye å hente på å tilby sine pasienter selvbetjeningsløsninger. Vi tok en prat med leder for drift og vedlikehold Lars Eirik Hansen som har vært bestiller av løsningen og prosjektleder hos Nordlandssykehuset. Han fremhever det gode samarbeidet med CrediCare.

-Det har utviklet seg til å bli et godt samarbeid, der vi har nytt godt av deres tidligere erfaringer og løsninger, samt at dere har vært lydhøre for våre ønsker om endring. Utvikler har jobbet tett mot oss, og vi føler oss godt ivaretatt. Løsninger kommer kjapt på plass, og systemet ivaretar stor grad av konfigurerbarhet som vi krever.

Hansen fremhever også viktigheten av gode integrasjoner og samhandling mellom leverandører som viktige suksessfaktorer.

Leder for drift og vedlikehold ved NLSH i samtale med helse og omsorgsminister Høie.

Leder for drift og vedlikehold ved NLSH i samtale med helse og omsorgsminister Høie.

-I helse-Norge benytter vi i dag utrolig mange systemer, som ivaretar ulike funksjoner i vår daglige drift. For å få på plass dette har vi fått til gode integrasjoner mellom disse systemene, og det tenker jeg er en god erfaring å ta med seg videre.

Digtalisering, automatisering og selvbetjening står høyt på agendaen for norske bedrifter og organisasjoner. Sykehusene er intet unntak, og er kanskje blant de som har mest å hente på å utnytte nye løsninger.

På Nordlandssykehuset har de vektlagt god kommunikasjon og hele tiden ta de små skrittene som til sammen gir høy effekt. Innføring av nye IKT-systemer er som regel forbundet med en viss skepsis. Derfor synes Hansen det er ekstra hyggelig når ansatte ser umiddelbar effekt.

-Da vi innførte CrediCare sin betalingsløsning gav systemet en umiddelbar effekt for merkantil tjeneste. Muligheten for å sentralisere og automatisere oppgaver som fakturautskrift ble svært godt mottatt av sluttbruker, og ble straks et nødvendig gode.

Prosjektleder for CrediCare har vært Bernt W Bertelsen. I likhet med Hansen fremhever han det gode samarbeidsklimaet i prosjektet og sluttresultatet:

Selv om prosjektet er basert på vår standard løsning med automat, ankomst og betaling, så har prosjektet fått nye, spennende dimensjoner og løsninger som vil komme både pasient og sykehus til gode, forteller Bertelsen.

Se også sak med video på NRK om automater på det nye supersykehuset på Kolnes i Østfold her.

Automatene står lett tilgjengelig i ulike miljøer på sykehusene. Her fra resepsjonsområdet på Nordlandssykehuset i Bodø.

Automatene står lett tilgjengelig i ulike miljøer på sykehusene. Her fra resepsjonsområdet på Nordlandssykehuset i Bodø.

 

 

Tilbake til artikkeloversikt