IHRSA 2016 i Sevilla – høstens høydepunkt

17. -20 oktober holdt IHRSA sin europeiske kongress i Sevilla i Spania. Den perfekte arena for deg som jobber i treningssenterbransjen til å få faglig påfyll, bygge nettverk og hente inspirasjon til å videreutvikle ditt treningssenter.

På IHRSA (International Health, Racquet & Sportsclub Association) deltar du på seminar og foredrag med verdensledende autoriteter på sitt felt. Her møtes også 500 treningssenterledere fra Europa, og ledende utstyrleverandører, ansikt til ansikt. CrediCare samarbeider tett med treningsbransjen og er norsk IHRSA-partner.

–  Vi ønsker å bidra til økt profesjonalisering i bransjen. Da er det også viktig å ligge i forkant. Som IHRSA-partner holder vi kompetansen på tå hev, og er i forkant av trender og utviklingen i bransjen, sier salgssjef i CrediCare Andre Saxegaard.

–På IHRSA kan du senke skuldrene, høre foredrag i verdensklasse og ta med deg nye ideer og ny giv hjem til Norge. Du kan diskutere problemstillinger med mennesker som har et annet perspektiv, og kanskje har løst tilsvarende utfordringer på andre vis enn den ”typisk norske”. På stander møter du leverandører med produktideer som ikke er kommet til Norge, sier Saxegaard. Som en bonus får man også tilgang til et stort nettverk av dyktige mennesker.

– IHRSA er en opplevelse. Man kommer ut av ”boksen” man jobber i, og får avstand til de daglige gjøremålene. Det gir rom for kreativitet og nytenking. Og det er lett å skape relasjoner mellom de norske aktørene. Nordmenn er flinke til å inkluderer hverandre når vi krysser landegrensen. På IHRSA får man påfyll av faglig innhold og inspirasjon til å gjøre eget senter ennå bedre. At det skjer med sol, gode matopplevelser og behagelig klima som ramme er et ekstra pluss.

Tilbake til artikkeloversikt