Bedre oversikt og arbeidsflyt i portalen

Har dere mange medarbeidere som jobber i portalen? Mister du oversikten på hvem som gjør hva? Nå har vi gjort det enklere å holde oversikten.

Om våre saksbehandlere har spørsmål relatert til en konkret sak vi jobber med, kan vi legge ut en melding i Portal, og du som kunde vil bli varslet om dette. Når du har logget deg inn i portalen og svart på henvendelsen, blir tilbakemeldingen automatisk knyttet til den konkrete saken. Saksbehandler mottar da varsel om din tilbakemelding og kan gjenoppta saksbehandlingen.

– En del større oppdragsgivere har flere medarbeidere som håndterer saker i portalen vi ber om tilbakemelding på. For å effektivisere prosessen, og forhindre dobbeltarbeid, har vi åpnet for at portalbrukere kan tildele seg selv, eller få tildelt saker i oppfølgningslisten, forteller Kristine Jeanette Evebø, leveranseansvarlig i CrediCare AS.

Oppfølgingslisten vil da vise både hvilke saker man har tildelt seg selv, og hvem som er tildelt eventuelle andre saker. Alle portalbrukere vil dermed se om en sak allerede er tatt hånd om. Dette gjør det enklere å delegere oppgaver i portalen, styre hvilke saker dine ansatte jobber med og informasjonsflyten blir bedre når man ser hvem som jobber med hva. Alle portalbrukere vil få kontinuerlig oppdatert informasjon.

Hva betyr dette for deg?

  • Enklere administrering av portal med flere brukere. Man ser hvem som gjørt hva.
  • Total oversiktig over alle saker på de ulike brukerne dine. God styringsverktøy for ledere.
  • Enkelt å delegere oppgaver, uten behov for muntlige beskjeder. Det gir bedre arbeidsflyt.
  • Du får flere funksjoner, og får utnyttet portalen bedre.

 

Les også: «Rapport over kunder med ukjent adresse»

 

Tilbake til artikkeloversikt