Rapport over kunder med ukjent adresse

En ny funksjon i portalen lar deg selv hente rapport over kravene vi har til oppfølging, der vi ikke har gyldig adresse på din kunde.

For at fakturaer og purringer CrediCare sende ut skal komme fram til riktig mottaker, er vi avhengig av å ha rett adresse på kundene dine. CrediCare har fra før gode rutiner både på automatisk adressesøk mot folkeregisteret og Postens EA-register, samt manuelle adressesøk gjort av dedikerte medarbeidere. Men du er kanskje den som kjenner dine kunder best?

– Derfor har vi utviklet en funksjon i Portalen som gjør at du som oppdragsgiver når som helst kan hente ut en rapport over kravene vi har til oppfølging der vi ikke har en gyldig adresse til mottaker. På den måten kan du selv hjelpe oss å sikre at Posten kommer fram, noe som i høy grad er med på å bidra til raskere oppgjør, sier Kristine Jeanette Evebø, leveranseansvarlig i CrediCare.

Slik tar du ut rapport over kunder med ukjent adresse:

  • Når du er logget inn i portalen, går du til «rapporter»
  • Her klikker du på «Avansert søk» og haker av for «Ukjent adresse»
  • Velg et tidsintervall før du kjører rapporten. Legg inn en dato noen år tilbake i tid og frem til dagens dato.
  • Du vil nå få opp en full oversikt over alle kunder hvor vi har feil eller ingen adresse registrert i vårt system. Denne listen kan også eksporteres til Excel-fil for videre bearbeiding.
  • Dersom du har riktig adresse registrert på kunde, ber vi om at du sender denne i en melding i portalen eller til support@credicare.no

Les også: «Bedre oversikt og arbeidsflyt i Portalen»

Tilbake til artikkeloversikt