Hver 5. nordmann tilbys trening i arbeidstiden

Statistikk sentralbyrå har nylig gjennomført en undersøkelse som avdekker tilbud om trening i arbeidstiden i norske bedrifter. Hovedfunnene viser at hver 5. får tilbud om trening, men at det er stor forskjell mellom yrkesgruppene og utdanning.
De med minst helseplager har det beste tilbudet

Undersøkelsen viser at stillesittende yrker har langt bedre tilbud om fysisk aktivitet i arbeidstiden. Det til tross for at dette er den yrkesgruppen med minst helseplager. Mens yrkesgrupper som er preget av mye tung fysisk aktivitet i hverdagen og med påfølgende helseplager, har det dårligste tilbudet.

Forskjell på stillesittende og aktive yrkesgrupper

Saksbehandlere i det offentlige og ingeniører er blant yrkesgruppene med best tilbud, hvor hele 30% av massen har mulighet til å trene i arbeidstiden. Mens aktive yrker som lærere, renholdsarbeidere og sykepleiere har det dårligste tilbudet, der ikke mer enn 7% har tilsvarende tilbud som stillesittende yrkesgrupper.

Fleksibilitet i arbeidstid og oppgaver påvirker tilbudet

Man ser også at yrkesgrupper med til dels frie arbeidsoppgaver og tider, har et vesentlig bedre tilbud enn de som er mer bunden til tid og sted for å utføre arbeidet sitt. For eksempel håndverkere og ansatte i salgsyrker kommer dårlig ut, der kun 10% har treningstilbud.

Skille mellom utdanningsnivå

14% av yrkesgrupper med utdanning på grunnskolenivå har tilbud om trening i arbeidstidene, mot 32% av grupper med utdanning på masternivå.

Les mer om funnene i undersøkelsen på ssb.no.

Tilbake til artikkeloversikt