Store forbedringer i siste versjon av Opus

Den nye og oppdaterte versjonen av Opus Dental 7.1.387 inneholder også en rekke endringer og forbedringer i integrasjonen med CrediCare. Her er en oversikt over alle oppdateringene:
Direkte innlesning av remitteringsfiler

Du har kanskje allerede sett en ny knapp i Opus under «Regnskap» og  «Automatisk innlesning av innbetalinger». Her ligger det nå en ny linje «Credicare», som gjør det mulig å lese inn innbetalinger fra CrediCare direkte, uten å måtte hente remitteringsfilen i portal.

Forenklet eksport av faktura

I den oppdaterte versjonen til Opus er det nå mulig å eksportere faktura direkte. Man velger pasient og trykker «fakturer og eksporter» fra journalen. Ved et enkelt tastetrykk er faktura lagret på journalen og eksportert til CrediCare.

Eksport av utestående tilbake i tid

Dersom du har mange utestående regningskort tilbake i tid, kan du nå velge å eksportere disse samlet til CrediCare, fremfor å eksportere en og en. Ved å velge hvor langt tilbake i tid fakturaer skal hentes, vil alle som ikke har status 4 eksporteres automatisk.

Mer informasjon fra Personalia er inkludert i eksport til CrediCare:
  • Fødselsnummer og mobilnummer: Dette er spesielt nyttig informasjon dersom vi skal søke opp korrekt adresse på pasienten.
  • Annen betaler: Dersom informasjon om foresatt ligger som annen betaler på pasientkortet blir denne informasjon med på eksport til CrediCare, og faktura blir rettet mot foresatt. Man legger bare inn informasjon om foresatt på personalia, og haker av for «faktura».
    Tips: Når foresatt står som betaler er det den personen vi forholder oss til, og søk på umyndig pasient vil derfor ikke gi treff i portalen. Bruk da fakturanummer for å søke opp faktura hos CrediCare.
  • Status på faktura følger med i eksport: Status på faktura blir med i eksport til CrediCare. Det betyr at systemet vet om regningskortet har status 0-4 og vi kan starte oppfølging av faktura på riktig nivå. Dette sikrer at vi rettmessig kan bringe kravet raskere til inkasso, som igjen øker sannsynligheten for raskere oppgjør.
Tilstrekkelig informasjon i Personalia

Eksport med mangelfull personalia blir stoppet og det dukker opp en feilmelding i systemet. Dette for å sikre at vi får all informasjon vi trenger for å sende ut faktura. Disse feltene må minumum være utfylt før eksport:

  • Navn
  • Adresse
  • Fødselsnummer (privatperson)
  • Organisasjonsnummer når firma skal betale.
Blokkert eksport av HELFO-fakturaer

Dersom man forsøker eksportere en HELFO-faktura dukker det opp en feilmelding i systemet. Eksport blir stoppet og status på pasientkortet forblir uendret.

Purregebyr ved eksport

CrediCare kan ikke kreve doble fakturaomkostninger. Nå kommer det derfor varsel dersom fakturaer med purregebyr forsøkes eksporteres. Dersom faktura med gebyr likevel blir eksportert, er det nå laget en funksjon som sikrer automatisk tilbakeføring av purregebyr.

Bekreftelse på mottatt eksport

Faktura blir ikke endret til status 4 (eksportert) før det faktisk er mottatt hos CrediCare. CrediCare kvitterer en melding tilbake til Opus som endrer status til 4. Derfor kan man alltid være sikker på at alle fakturaer i status 4 faktisk er eksportert og mottatt av CrediCare. Fakturaer som forsøkes eksporteres, men som feiler av ulike grunner, vil heller ikke endre status.

Har du ikke fakturaløsningen integrert i Opus?

Alle disse forbedringene gjelder kun dersom man har CrediCare sin fakturamodul integrert i Opus. Har du ikke denne modulen, kan du ta kontakt med våre produkteksperter Bård Manengen og Bjørn Nygård for å komme i gang: salg@credicare.no / 22 80 70 70

Tilbake til artikkeloversikt