Omdømmeundersøkelsen 2018

Tradisjonen tro ble årets omdømmeundersøkelse første gang presentert på TREN18.

Dette er tredje året på rad at CrediCare gjennomfører en undersøkelse av omdømmet til treningssenter i Norge. Undersøkelsen blir gjennomført i samarbeid med Norstat og Kantar TNS, og blir utført med samme spørsmålsformulering som i Kantar TNS årlige syndikerte omdømmeundersøkelse slik at tallene er sammenlignbare med øvrige bransjer.

Rapport for omdømmeundersøkelsen 2018 er sammenstilt med tallene fra målingene utført i 2017 og 2016, og viser derfor endringer fra 2016 – 2018.

I disse GDPR-tider inkluderte vi også tre spørsmål om personvern i årets undersøkelse og i hvilken grad Norges befolkning har tiltro til at treningssenterbransjen ivaretar personopplysninger.

Omdømme er summen av emosjonelle og rasjonelle oppfatninger av – og forventinger til – treningssenterets prestasjoner, og sier noe om oppfatningen av bransjen fra både ut- og innsiden.

God lesning!

Last ned: TREN18 Omdømmeundersøkelsen 2018

 

Tilbake til artikkeloversikt