Fra leder for IT- og forretningsutvikling til daglig leder

CrediCare sin nye daglig leder, Børge Klakegg, tror nøkkelen til å drive en god virksomhet er å gi sine ansatte tillit og ansvar- og å lytte til kundene.

Siden Klakegg startet i selskapet i 2012, har han hatt ansvar for produkt- og konseptutvikling, prosessutvikling, IT-drift og support. Han kjenner med andre ord virksomheten godt.  

Arbeidet til nå har vært utfordrende og spennende, og Klakegg liker seg godt i stillingen han har vært konstituert i siden nyttår. Klakegg tiltrådde som daglig leder i CrediCare 1. mars.  

Gleder seg til reisen videre 

I løpet av sin syv år lange periode i CrediCare, er Klakegg stolt over reisen selskapet har gjort. CrediCare ble i 2018 en del av Melin Group, som er en internasjonal leverandør av betalings- og administrasjonsløsninger. Selskapet med hovedkontor i Førde jobber nå tett opp mot de andre virksomhetene i Melin gruppen, og nytter kompetanse og løsninger på tvers av selskapene, for å utvikle enda bedre løsninger for kunder innen treningsbransjen og helsesektoren. 

–  Vi har blitt en viktig aktør innenfor vårt fokusområde. Nå er vi bransjeeksperten og den største aktøren av betalingsløsninger innen helse og trening. Jeg er også stolt over å ha fått være med å bygge løsningene som vi bruker i dag. De er bygget på en moderne plattform som gjør at vi kan fortsette å videreutvikle oss inn i fremtidensier han.  

Han går inn i sin nye stilling Melin gruppen med ærefrykt, men han har troen på at stillingen i CrediCare vil passe ham bra.  

–  Sammen med så mange dyktige kollegaer, er jeg trygg på at jeg skal få det til. Vi har et godt arbeidsmiljø med gode kolleger som har respekt for hverandre og som spiller hverandre gode. Vi har det kjekt sammen, sier han og legger til at han ikke er redd for å søke råd fra sine medarbeidere.  

Vil levere de beste løsningene 

Som daglig leder har Børge som mål å fortsette med og alltid levere de beste løsningene til CrediCare sine kunder.  

– Det klarer vi ved å hele tiden ha tett dialog med våre kunder og løse deres utfordringer slik at de får en enklere arbeidshverdag, sier han. 

Tilbake til artikkeloversikt