Styrket omdømme i treningssenterbransjen

Årets omdømmeundersøkelse fra CrediCare viser at bransjen har styrket sitt omdømme i befolkningen det siste året. Trenden med fallende omdømme har snudd blant medlemmene. Selv om økningen er marginal, ser det nå ut som at treningssenterbransjen er på vei i en positiv retning. 

Det er fjerde året CrediCare har gjennomført omdømmeundersøkelsen i samarbeid med Norstat og Kantar TNS for å kartlegge omdømmet for treningssenterbransjen i Norge 

Salgsleder for trening i CrediCare, Lisa Mausethagen, forteller at det er først nå de kan se hvordan tallene har utviklet seg over tid.  

– For å se mulige endringer over tid, valgte vi å kjøre undersøkelsen årlig i forkant av vårt bransjetreff TREN. Nå først på det fjerde året, kan vi se om det har vært en reell endring, sier Mausethagen og legger til at man ser en forbedring fra tidligere år – medlemmer ser mer positivt på treningsbransjen, sier hun. 

Her finner du hovedtrekkene fra omdømmeundersøkelsen.

 

Omdømmet er fremdeles sårbart  

Selv om det er positivt at treningssenterbransjen har styrket omdømmet med to indekspoeng fra 37 poeng i 2018 til 39 poeng i 2019, skal man være bevisst at omdømmet fortsatt er sårbart. Mausethagen mener den positive utviklingen kan være et resultat av økt bevisstgjøring blant treningssentrene på bransjens omdømme.  

– Treningssenterbransjen har blitt mer oppmerksom på dette med omdømme etter at CrediCare gikk ut med resultatene av sin første undersøkelse i 2016. Når man er oppmerksom på bransjen sitt omdømme, vil det også jobbes mer bevisst med, forklarer Mausethagen. Hun legger til at det er viktig at bransjen opprettholder fokuset og arbeider videre med å styrke omdømmet 

 

 Her er noen av hovedfunnene fra årets omdømmeundersøkelse

  • Treningssenterbransjen har styrket sitt omdømme blant egne medlemmer. 
  • Treningssenterbransjen har brutt en negativ trend: det er vekst i antall medlemmer i markedet, og positiv utvikling i omdømmet til treningssenterbransjen blant egne medlemmer. 
  • Folk som har et dårlig inntrykk av treningssenterbransjen, mener bransjen må ha mindre fokus på utseende og kropp, og mer fokus på renhold og folk: de ansatte må være mer imøtekommende og flinkere til å følge opp medlemmene. Pris er ikke en forklaringsfaktor. 
  • Andelen som mener treningssentrene bidrar positivt til den norske folkehelsen øker både blant medlemmer og ikke-medlemmer. 
  • Andelen medlemmer som mener man får mye igjen for pengene øker. 

Det er også funn som ikke har forandret seg i løpet av de fire siste årene. De som er medlem, er mest opptatt av helseeffektene ved regelmessig trening, mens de som ikke er medlem tror medlemmene på treningssenter er mest opptatt av trening og utseende.  

Treningssentrene har også relativ stabil tillit blant medlemmene for hvordan de ivaretar personopplysninger 

 

Ønsker mindre fokus på utseende 

For å finne ut mer om hvsom skal til for å styrke omdømmet, ble det i år inkludert et oppfølgingsspørsmål hvor man spurte respondentene hva som skal til for å forbedre inntrykket av treningssenterbransjen.   

– Vi ønsket å vite litt mer om hva som lå bak det dårlige inntrykket. Nettopp for å kunne gi bransjen en indikator på hva man skal jobbe videre med. Omdømme må bygges stein for stein over lengre tid, men kan rives ned igjen på sekunder. Det krever en god del arbeid, men man ser at bransjen gjør en god innsats og beveger seg i riktig retning, forteller Mausethagen og legger til at bransjen kan vinne mye tillit ved å øke fokuset på folkehelse. Dette støttes også opp av funnene hvor det fremkommer at både medlemmer og ikke-medlemmer heller vil at bransjen skal ha mer fokus på helse fremfor utseende og kropp. 

Tilbake til artikkeloversikt