Betalingsfrist var utløpt når jeg mottok faktura.

Dersom betalingsfrist er utløpt ved mottakelse av faktura kan du logge deg inn i vår portal med påloggingsinformasjonen på faktura. Her kan du se status på sak, få korrekt saldo, registrere betalingsutsettelse og lage en eventuell betalingsavtale dersom sak er overført til inkasso.

Du som kunde har risikoen for forsinkelser i postgangen og for at varslene i det hele kommer fram jf. Justisdepartementets rundskriv G-106/89 av 17. juli 1989.
Er det påløpt meromkostninger og renter som følge av forsinkelsen, vil dette således være ditt ansvar.

Tilbake til artikkeloversikt