Blir oppdragsgiver forespurt før en betalingsavtale inngås?

Vi forsøker å fremprovosere et tidligst mulig oppgjør i saken(e) som er registrert hos CrediCare. Om en avdragsordning overstiger 12 måneder skal CrediCare etterspør bekreftelse fra oppdragsgiver før det inngås avdragsordning.

Tilbake til artikkeloversikt