Bruksvilkår digitale kanaler

BRUKSVILKÅR FOR CREDICARE SINE DIGITALE KANALER

Bruksvilkårene gjelder for våre nettsteder og øvrige digitale tjenester som for eksempel blogg, e-postabonnement og registrering av informasjon gjennom skjemaer (“digitale kanaler”). Vilkårene styrer alt vi gjør innen innsamling, behandling og bruk av data. De tar også for seg dine rettigheter til innsyn, endring og sletting av personlig informasjon om deg. Ved å benytte våre digitale kanaler samtykker du til vilkårene. Hvis du er uenig i datapraksisene som er beskrevet i vilkårene bør du unngå å bruke våre digitale kanaler.

1. TILLATT BRUK
Du kan kun benytte innhold fra våre digitale kanaler til ikke-kommersielt, personlig formål, og/eller for å lære om CrediCare produkter og tjenester, og utelukkende i samsvar med bruksvilkårene.

2. FORBUDT BRUK
Ved å benytte våre digitale kanaler sier du deg enig i at du ikke vil:

• Bruke våre digitale kanaler i strid med disse bruksvilkårene.

• Kopiere, modifisere eller imitere arbeidet, dekonstruere eller demontere siden, eller på annen måte forsøke å oppdage kildekoden eller tillate en tredjepart å gjøre det.

• Selge, tildele, viderelisensiere, distribuere, utnytte kommersielt, eller på annen måte overføre rettigheter til eller tilgjengeliggjøre for en tredjepart, innhold eller tjenester på noen måte.

• Benytte eller starte et automatisert system, inkludert, men ikke begrenset til: «roboter», «spiders» eller «offline readers» som benytter siden på en måte som sender flere forespørsler til serveren i en gitt tidsperiode enn det som vil være rimelig å anta at et menneske kan produsere ved å benytte vanlig online nettleser.

• Bruke våre digitale kanaler på en måte som ødelegger, deaktiverer, overbelaster eller forringer kanalene eller forstyrrer andre parters bruk og glede av kanalene.

• Speile eller inkludere kanalene helt eller delvis i enhver annen kanal.

• Forsøke å få uautorisert tilgang til våre digitale kanaler.

• Få tilgang til våre digitale kanaler på en annen måte enn innenfor de rammene som CrediCare tilbyr for tilgang til kanalene.

• Benytte våre digitale kanaler til et formål eller på en måte som forbys i henhold til vilkårene.

• Enhver uautorisert bruk av innholdet eller av kanalene som kan være i strid med patent-, opphavsrett, varemerker og andre lover.

3. OPPHAVSRETT OG VAREMERKER
Våre digitale kanaler er beskyttet av gjeldende åndsverkslovgivning og andre lover, inkludert lover om beskyttelse av varemerker og opphavsrett. Våre digitale kanaler, inkludert alle åndsverk i kanalene, tilhører og er CrediCare eller dets lisensgivere (hvis noen) sin eiendom. CrediCare har all opphavsrett til innholdet. Dersom det ikke er gitt spesifikk tillatelse til å bruke bestemt innhold, skal innholdet ikke kopieres, reproduseres, endres, publiseres, lastes opp, postes, overføres, utføres eller distribueres på noen måte, og du godtar å ikke endre, leie, låne, selge, distribuere, kringkaste eller opprette imitert arbeid av innholdet på siden, delvis eller i sin helhet, på noen måte. CrediCare sin logo og andre merker som brukes av CrediCare fra tid til annen er varemerker og CrediCare eiendom.

4. INFORMASJON OG MATERIALE DU REGISTRERER OG DELER HOS OSS
Du garanterer at du har nødvendige rettigheter til materiale du registrerer eller deler i våre digitale kanaler og at du gir oss, godkjenning til å bruke og publisere dette materialet. Du garanterer at du ikke har til hensikt å bedra eller gi misvisende informasjon, og at materialet du leverer ikke bryter disse bruksvilkårene.

5. LINKER TIL TREDJEPARTSNETTSIDER
Linker til eller informasjon om tredjepartsnettsider er kun ment for din bekvemmelighet. Dersom du benytter disse linkene vil du forlate våre digitale kanaler. Slike linker eller informasjon betyr ikke at CrediCare bidrar, anbefaler eller sponser tredjeparts nettsider, eller informasjonen der. CrediCare er ikke ansvarlig for tilgjengeligheten til slike nettsteder. CrediCare er ikke ansvarlig eller forpliktet til slike nettsider eller innholdet på disse. Dersom du benytter linkene til eksterne sider vil du forlate våre digitale kanaler og være underlagt bruksvilkårene og personvernet som er gjeldene på disse sidene.

6. NEDLASTING AV FILER
CrediCare kan ikke garantere eller stå innenfor at filene som er tilgjengelig for nedlasting via våre digitale kanaler er fri for virus eller annen skadelig datakode, filer eller programmer.

7. ANSVARSFRASKRIVELSE/BEGRENSNING AV ANSVAR
CrediCare og våre tjenesteleverandører, lisensgivere og leverandører gir ingen garanti for våre digitale kanalers eller innholdets egnethet, pålitelighet, tilgjengelighet, tidsriktighet, sikkerhet eller nøyaktighet. All informasjon, programvare, produkter, tjenester og grafiske elementer tilbys «as is», uten noen form for garanti.

Så langt det lar seg gjøre innenfor gitt lovgivning skal CrediCare og deres tjenesteleverandører, lisensgivere eller leverandører ikke under noen omstendigheter holdes ansvarlig for eventuelle tap eller skader i noen form, som måtte oppstå ved eller i forbindelse med bruk av våre digitale kanaler, uansett om det er basert på en kontrakt, erstatning, forsømmelse, ansvar, og selv om CrediCare eller noen av CrediCare partnere har blitt informert om muligheten for skade.

8. ERSTATNING
Du forstår og godtar at du står personlig ansvarlig for egen oppførsel i våre digitale kanaler. Du samtykker til å erstatte, forsvare og holde CrediCare, dets morselskap, datterselskap, tilknyttede selskaper, partnere, lisensgivere, ansatte, agenter, og alle tredjeparts informasjonstjenester utenfor skade fra og mot alle krav, tap, utgifter, skader og kostnader (inkludert, men ikke begrenset til direkte, tilfeldige, følgeskader og indirekte skader) og realistiske advokatutgifter som et resultat av eller som skyldes bruk, misbruk eller manglende evne til å bruke våre digitale kanaler eller innholdet, eller ethvert brudd på disse vilkårene.

Tilbake til artikkeloversikt