Faktura er sendt til feil adresse, hva gjør jeg?

Dersom en faktura er sendt til feil adresse bør du kontakte fakturautsteder omgående for å oppgi korrekt adresse. Man er selv ansvarlig å påse at adresseinformasjon er korrekt hos de ulike aktørene man har en betalingsforpliktelse mot. Å endre adresse i folkeregister eller i posten er nødvendigvis ikke tilstrekkelig da mange fakturautstedere ikke har noen automatiserte adresseoppdateringer i sin database. Man må derfor forsikre seg om at hver enkelt aktør har den riktige fakturaadressen.

Du som kunde har risikoen for forsinkelser i postgangen og for at varslene i det hele kommer fram jf. Justisdepartementets rundskriv G-106/89 av 17. juli 1989.
Er det påløpt meromkostninger og renter som følge av forsinkelsen, vil dette således være ditt ansvar.

Tilbake til artikkeloversikt