Hva er AvtaleGiro?

AvtaleGiro er en avtale der du gir din bank fullmakt til å betale fakturaer direkte fra din bankkonto.
Dette er et hjelpemiddel for å sørge for at regningene betales automatisk på forfallsdato. Du har likevel full oversikt og kontroll over dine konto i nettbanken. AvtelaGiro blir anbefalt å bruke i forbindelse med betaling av treningsavgiften din, dersom du er medlem av et treningssenter.
Selv om det er avtalt at du skal betale ved hjelp av AvtaleGiro, har ikke treningssenteret råderett over AvtaleGiroen på din konto. Dette er en avtale mellom deg og din bank. Det er ditt ansvar å sørge for at avtalen er riktig og at betaling finner sted. Les mer på www.avtalegiro.no

Tilbake til artikkeloversikt