Hva er HELFO?

Helseøkonomiforvaltningen (HELFO) er en ytre etat under Helsedirektoratet som ivaretar sentrale helserettigheter gjennom forvaltning av viktige stønadsordninger for befolkningen. Les mer på www.helfo.no

Tilbake til artikkeloversikt