Hvorfor har vi fått tilsendt fullmakts erklæring for tvangssalg? Hva innebærer det å signere denne?

Dersom vi ikke mottar innbetaling innen fristen på 14 dager vil vi vurdere å begjære tvangssalg over utleggsobjektet. I denne vurderingen vil vi ta stilling til om utleggsobjektet vil gi dekning ved tvangssalg med hensyn til pantets verdi og heftelser m.v. Vi må derfor ta forbehold om at disse opplysningene må sjekkes før vi tar vår endelige vurdering om videre tiltak.
Før begjæringen eventuelt fremmes må det uansett foreligge et samtykke fra oppdragsgiver.

Tilbake til artikkeloversikt