Hvorfor kan ikke en sak gå videre når vi har tilbakevist innsigelsen?

Inkassoklagenemnda har fastslått at det er kunden sin subjektive oppfatning om et krav er omtvistet eller ikke, som skal legges til grunn når vi vurderer videre pågang. Så lenge vi ikke kommer til enighet med kunden om betaling eller delbetaling, avskjærer inkassoloven oss fra å fortsette ordinær inkassopågang.

Tilbake til artikkeloversikt