Jeg har AvtaleGiro, hvorfor får jeg purring?

Da du signerte avtale med ditt treningssenter ble dere enig om at den månedlige betalingen for medlemskapet skulle trekkes på din bankkonto ved hjelp av AvtaleGiro. Dette er en avtale mellom deg og din bank om at banken skal trekke medlemsavgiften fra din konto. Dersom trekket ikke er gjennomført som avtalt sender CrediCare et inkassovarsel 14 dager etter forfall. I tilfeller hvor din AvtaleGiro ikke blir trukket til avtalt tid ber vi deg om å kontakte din bankforbindelse for å kartlegge årsaken. Det kan være flere grunner til at betalingen ikke er trukket fra din konto:

  1. Beløpsgrensen er satt for lavt
  2. Det mangler dekning på konto på trekktidspunktet
  3. Du har manuelt stoppet trekket i banken
  4. AvtaleGiro er ikke aktivisert på din konto

Selv om det er avtalt at du skal betale ved hjelp av AvtaleGiro, har ikke treningssenteret råderett over AvtaleGiro på din konto. Dette er en avtale mellom deg og din bank. Det er ditt ansvar å sørge for at denne er riktig og at betaling finner sted.

Tilbake til artikkeloversikt