Jeg har ikke mottatt opprinnelig faktura

Du står antagelig oppført med feil adresse. Har du flyttet? Husk da å melde fra om din nye adresse til folkeregisteret, samt til alle dine kreditorer. I følge lovverket er det du som er ansvarlig for at adressen er oppdatert.

Det er du som kunde som har risikoen for forsinkelser i postgangen og for at varslene i det hele kommer fram jf. Justisdepartementets rundskriv G-106/89 av 17. juli 1989. Er det påløpt meromkostninger og renter som følge av forsinkelsen, vil dette således være ditt ansvar.

Tilbake til artikkeloversikt