Jeg har sagt opp mitt medlemskap. Hvorfor får jeg da purring?

Dersom du får purring selv om du har sagt opp ditt medlemskap på gyldig måte, er ikke din oppsigelse registrert i deres system. Ta kontakt med treningssentret slik at dette kan blir rettet opp og se hvilke vilkår som gjelder ved oppsigelse på kontrakten mellom deg og treningssenteret.

Vi gjør oppmerksom på at de fleste sentre har en bindingstid på nye kontrakter, samt en oppsigelsestid på minimum en måned. Du er som regel pliktig til å betale for denne perioden også.

Det å slutte å betale medlemsavgiften regnes ikke som en gyldig oppsigelse. Dette må meldes skriftlig direkte til treningssenteret.

Tilbake til artikkeloversikt