Jeg har stoppet trekket fordi jeg ikke trener lengre. Er det greit?

Når man inngår en AvtaleGiro med et treningssenter vil trekkene være synkronisert med hvert enkelt avdrag. Det vil si at dersom avtalen blir sagt opp eller fryst for en periode vil dette automatisk ha tilknytning til trekkene på AvtaleGiro.
Vi gjør oppmerksom på at de fleste sentre har en bindingstid på nye kontrakter, samt en oppsigelsestid på minimum en måned. Du er som regel pliktig til å betale for denne perioden også. Dersom man selv stopper AvtaleGiro manuelt kan man risikere å motta inkassovarsel fra CrediCare om de månedlige betalingene ikke er gjennomført i henhold til avtalevilkårene i kontrakten.
Det å slutte å betale medlemsavgiften regnes ikke som en gyldig oppsigelse. Dette må meldes skriftlig direkte til treningssenteret.

Tilbake til artikkeloversikt