Kreditering i portal

Vi har etablert kostnadsfri rutine for å trekke tilbake faktura som er feilsendt til CrediCare. Ved å bruke funksjonen «Registrer kreditnota» i portalen vil saken bli avsluttet kostnadsfritt. Vi anbefaler  å kreditere feilsendte krav, fremfor å trekke kravet.

Tilbake til artikkeloversikt