Må kunden betale gebyr og renter når hovedstolen er betalt?

Dersom hovedstolen er betalt etter kravet ble sendt til CrediCare, vil kunden måtte betale resterende omkostninger dersom dette er påløpt. Hvor mye dette er, finner man ved å søke opp saken i portalen. Har kunden betalt før saken ble sendt til CrediCare vil saken automatisk bli avsluttet etter innbetaling er registrert. Gebyr og renter i slike tilfeller blir ikke belastet noen av partene.

Tilbake til artikkeloversikt