Personvernerklæring

Personopplysninger er opplysninger som kan kobles til deg som enkeltperson. CrediCare AS (CrediCare) ønsker her å fortelle om vår behandling av personopplysninger herunder innsamling, registrering, lagring og utlevering.

For informasjon om hvordan vi samler inn og bruker informasjon om besøkende på våre nettsteder se «Cookie – policy» på www.credicare.no/personvern.
Behandlingsansvarlig
CrediCare, ved administrerende direktør, er ansvarlig for virksomhetens behandling av personopplysninger. Behandlingen innebærer blant annet innhenting, utlevering og lagring av opplysninger

Rettslige grunnlag
Finansvirksomhet og inkasso er lovregulert og CrediCare har derfor lovhjemmel for å samle inn og behandle personopplysninger. Behandlinger som ikke er hjemlet/ fastsatt i lov eller for å oppfylle en rettslig forpliktelse (Artikkel 6(1) c) bygger på samtykke (Artikkel 6(1) a) eller interesseavveining (Artikkel 6(1)f).

Hva vi bruker personopplysningene til
Det er nødvendig for oss å registrere og behandle personopplysninger for at vi skal kunne:
a) drive vår forretningsvirksomhet
b) innfri våre forpliktelser i våre arbeids- og kundeforhold eksempelvis utbetaling av lønn og nødvendig kommunikasjon med våre kunder.
c) overholde av lovbestemmelser f. eks. i tilknytning til regnskapsførsel, forebygge og avdekke straffbare handlinger i henhold til Hvitvaskingsloven
d) salgs- og markedsaktiviteter herunder tilpasse og rette markedsføringen, nyhetsbrev, direkte markedsføring og salg når dette er tillatt.
f) kontaktinformasjon knyttet til abonnenter på vår bloggtjeneste «vaskes» mot registrene til Facebook, Google og andre digitale aktører slik at vi kan kommunisere med deg og andre brukere som deg gjennom disse kanalene.
e) eventuelle andre formå hvor det foreligger samtykke.

Vi har profiler i sosiale medier. Når du besøker disse, eksempelvis vår side på Facebook, vil det sosiale mediet, eksempelvis Facebook, behandle dine personopplysninger og bruke informasjonskapsler. Mer informasjon om hvordan det sosiale mediet behandler personopplysninger og hvordan de bruker cookies finner du i det respektive sosiale mediet, eksempelvis Facebook sine sider for Personvern og Informasjonskapsler. I noen tilfeller kan vi via det sosiale mediet bruke disse opplysningene til å vise deg målrettede annonser.

Personopplysninger som behandles
CrediCare behandler følgende typer personopplysninger:
• Transaksjons- og betalingsopplysninger (kontonummer, beløp, dato, referanse).
• Kontaktopplysninger (navn/navneendring, adresse/adresseendring, fødselsdato og/eller personnummer, telefonnummer, e-post)
• Kredittopplysninger (skatteligning siste 3 år, arbeidssted-/giver, betalingsanmerkninger, utlegg / frivillige pantsettelser, tvungen pant i fast eiendom, dom i forliksråd, inkasso scoring, næringsinteresser i selskaper)
• Rettslige forhold (rettsavgjørelser, dom ifbm tvangsfullbyrdelse)
• Opplysninger om egne ansatte (lønnskonto, utdanning, kompetanse, sivilstatus, familierelasjoner, medlemskap i fagforeninger)
• Opplysninger generert i forbindelse med bruk av våre digitale kanaler, for eksempel teknisk informasjon om enheten som du bruker når du besøker våre digitale kanaler (herunder dato og tid, hva slags PC/mobiltelefon, operativsystem og nettleser du bruker, IP-adresser, skjermstørrelse, adferd i våre digitale kanaler og navigasjonsinformasjon).
• Eventuelle andre opplysninger som er lagret på grunnlag av ditt samtykke eksempelvis ved påmelding til arrangementer i regi av CrediCare eller vår bloggtjeneste.

Hvor hentes opplysningene fra
Opplysninger knyttet til betaling, betalingsoppfølging og inkasso baserer seg på opplysninger fra fordringshaver, samt opplysninger fra betaler og underleverandører knyttet til selve betalingstransaksjonen. Videre registrerer vi personer som kommer på besøk i våre lokaler. CrediCare innhenter også opplysninger fra offentlige administrative registre, den registrerte selv samt kredittopplysningsbyråer når det foreligger et «saklig behov». Vi samler også inn personopplysninger brukere oppgir til oss for eksempel når de registrerer seg for bruk av våre tjenester, abonnerer på våre nyhetsbrev og blogger, fyller ut skjema eller kontakter oss. Personopplysninger registreres automatisk når du bruker våre digitale kanaler (se punktet om navigasjonsinformasjon). Ut over dette kan CrediCare komme til å innhente opplysninger til markedsformål eksempelvis fra samarbeidspartnere hvor den registrerte har samtykket til at opplysningene kan utveksles.

Navigasjonsinformasjon
Informasjonskapsler (cookies)
Vi bruker informasjonskapsler («cookies») og liknende teknologier i våre digitale kanaler. Informasjonskapsler hjelper oss til å fastslå hvilke deler av våre digitale kanaler som er mest populære, herunder hvilke sider brukerne besøker og hvor lenge. Informasjonen brukes for eksempel til utvikling og analyse av tjenester og målretting av annonser på internett.

Loggfiler
Informasjon om din enhets spesifikasjoner, programvare og ditt besøk samles inn automatisk av oss. Denne informasjonen kan for eksempel inkludere IP-adressen din, type nettleser, domenenavn, internettleverandør, filer sett (HTML-sider, grafikk e.l.), operativsystem, tilgangstid og hvor du ankom våre digitale kanaler fra.

Sporingspiksler (F.eks Clear gifs, web beacons, web bugs)
Vi bruker sporingspiksler (også kalt for clear gifs, web beacons, web bugs), som hjelper oss med å forbedre våre digitale kanaler, ved å fortelle oss hvilket innhold som blir vist. Sporingspiksler er små grafikkelementer med en unik identifikator, lik funksjonen til informasjonskapsler, og brukes til å spore atferden til brukere på nett. I motsetning til informasjonskapsler, som er lagret på brukerens harddisk, er sporingspiksler usynlig bakt inn i våre digitale kanaler, eller i e-poster. Dette lar oss måle effekten av markedsføringen vår. Vi knytter informasjonen vi samler opp fra e-poster til kundens personlige informasjon.

Reklame
Vi kan bruke tredjepartsselskaper når vi annonserer på nett. Disse selskapene bruker informasjonskapsler og sporingspiksler til å samle inn informasjon om aktivitetene dine på denne og andre nettsider for å tilby deg målrettet reklame basert på interessene dine. Hvis du ikke lenger ønsker å motta slik informasjon med formål om å gi deg målrettede annonser, kan du avregistrere deg via dette nettstedet www.youronlinechoices.eu.
Husk at dette ikke skjermer deg for enhver form for reklame. Du vil fortsatt eksponeres for generisk reklame.

Er det frivillig å gi fra seg opplysningen?
Når CrediCare har tilgang til å samle inn og behandle personopplysningene med hjemmel i lov, kan vi hente opplysningene også uten samtykke. Det er derimot frivillig å opplyse oss om andre personlige forhold som kan påvirke vår behandling av din(e) saker.

Utleveres opplysningene til tredjeparter?
CrediCare bruker personopplysningene til det formål de er samlet inn og utleverer ikke opplysninger til andre med mindre det følger av lov eller at den registrerte selv har gitt fullmakt.

Arkivering og sletting
CrediCare sine system skal bidra til personopplysningene blir oppbevart trygt, at saksbehandlingen blir rett og at alle behandlinger blir dokumentert. Personopplysninger slettes og/eller anonymiserer i henhold til lovkrav og etablerte standarder eksempelvis bransjenorm for inkassovirksomhet.

Rettigheter og lovverk
CrediCare er underlagt norsk lovgiving og er underlagt Norm for informasjonssikkerhet (normen.no) i Helse- og omsorgstjenesten.

Du kan ved skriftlig og undertegnet henvendelse til oss kreve innsyn og eventuelt endring av registrerte personopplysninger om deg, beskrivelse av hvilke typer opplysninger som behandles, og nærmere informasjon om vår behandling av opplysningene. Eventuelle samtykker du har gitt oss til å behandle personopplysninger kan også trekkes tilbake. Videre kan du også be om begrensinger i forhold til hvem og hvor mange hos CrediCare som skal kunne ha innsyn i dine personopplysninger. Krav om slike tiltak må fremmes skriftlig gjennom Personvernombud.

Sikring av opplysningene
Ansatte hos CrediCare har taushetsplikt, og tilgang til dine personopplysninger er begrenset til ansatte som har et tjenstlig behov. Personopplysninger oppbevares i lokaler og IKT-systemer med tilgangsstyring, mens eventuelle personopplysninger på papir oppbevares i låsbare skap. Utveksling av data bygger på etablerte IKT- standarder. Videre er det tilrettelagt for sikker kommunikasjonsutveksling for betalere og kunder.

Våre tjenesteleverandører (databehandlere) som er i kontakt med personopplysninger er underlagt databehandleravtaler. Overføring av data til databehandler i tredjeland er basert på EU kommisjonens standardkontrakt. CrediCare oppfyller ellers lovkrav knyttet til internkontroll og er godkjent partner i Norsk Helsenett.

Personvernombud
CrediCare har Personvernombud som er registrert hos Datatilsynet. Personvernombudet skal bistå selskapet med å etterleve personvernlovgivingen.

Kontaktinformasjon
Dersom opplysningene vi har registrert på deg er feil eller mangelfulle, bes du kontakte oss for å få rettet opplysningene. Dette gjelder også forespørsler om sletting av opplysninger. Det gjøres oppmerksom på at CrediCare ikke har anledning til å endre og slette opplysninger vi er pliktige til å oppbevare i henhold til lovkrav.

Har du spørsmål knyttet til CrediCare sin behandling av personopplysninger kan forespørselen rettes direkte til vårt Personvernombud.

CrediCare AS
v/Personvernombud
Postboks 394
6801 FØRDE
e-post: personvernombud@credicare.no

Dersom du mener vi behandler dine personopplysninger på en kritikkverdig eller ulovlig måte, har du også adgang til å klage til Datatilsynet. Du finner informasjon om Datatilsynet og deres klageprosedyre på tilsynets hjemmeside.

Tilbake til artikkeloversikt