Selvbetjening for våre oppdragsgivere.

Hjelpesider bedrift

Selvbetjening for våre oppdragsgivere. Se FAQ, logg inn i portal eller ta kontakt – så hjelper vi deg.

Ofte stilte spørsmål

 • Remitteringsrapport
  Remitteringsrapporten blir ikke lenger sendt ut pr. post. Rapporten finner du i portalen under innboks. Remitteringsrapporten vil nå også være dekkende for den ukentlige mva. fakturaen.
 • Ønsker faktura på e-post
  Send en e-post til support@credicare.no med navn på firma og hvilken e-postadresse du ønsker vi skal sende faktura til.
 • Utsettelse på faktura/inkassovarsel
  Send en e-post med navn på firma, faktura/purrenummer og hvor lang utsettelse du trenger til support@credicare.no
 • Trenger oversikt over åpne saker
  En oversikt over åpne/uløste saker finner du i Portalen under «rapporter». Her kan du bruke de månedlige statusrapportene, eller generere egen rapporter med oversikt over åpne saker over en gitt periode.
 • Kopi av kontoutdrag
  Send en e-post med navn på firma og datoperiode du ønsker kontoutdrag fra til support@credicare.no
 • Kopi av faktura
  Send en e-post med navn på firma og fakturanummer du ønsker kopi av til support@credicare.no
 • Endring av kontaktinformasjon
  Dersom ditt firma har endret adresse, e-post, telefonnummer, orgn.nr, kontonummer eller andre vesentlige opplysninger, ber vi deg kontakte support på support@credicare.no eller telefon 22 80 70 00.
 • Status/tilbakemelding på sak
  I portalen har du mulighet til å pause en sak eller registrere betaling. Du kan også se alle saksnotater og aktivitet på saken via portalen. Her kan du enkelt sende melding til CrediCare dersom du har spørsmål eller tilbakemelding relatert til saken.
 • Remitteringsrapport
  Remitteringsrapporten blir ikke lenger sendt ut pr. post. Rapporten finner du i portalen under innboks. Remitteringsrapporten vil nå også være dekkende for den ukentlige mva. fakturaen.
 • Rapporter i portalen
  Som bruker av CrediCare portal har du mulighet til å generere egne rapporter basert på alle saker, eller åpne saker over en bestemt fakturaperiode. Dette gjør du enkelt under fanen "Rapporter" i portalen. Du har også tilgang til remitteringsrapport som ukentlig blir lagt ut i portalen.
 • Opprett ny bruker i portalen
  Du kan enkelt opprette flere brukere til portalen selv. Det kan være praktisk og effektiv å gi flere brukere i din bedrift tilgang til portalen. Vi opplever at spesielt regnskapsførere setter pris på dette. Slik oppretter du ny bruker i portalen:
  1. Administrator må logge inn i portal
  2. Klikk på fanen "Administrasjon"
  3. Klikk "Ny bruker"
  Dersom administrator har flere porteføljer i portalen, kan man i ettertid justere hvilke portefølje den nye brukeren skal ha tilgang til.
 • Kreditering i portal
  Vi har etablert kostnadsfri rutine for å trekke tilbake faktura som er feilsendt til CrediCare. Ved å bruke funksjonen "Registrer kreditnota" i portalen vil saken bli avsluttet kostnadsfritt. Vi anbefaler å kreditere feilsendte krav, fremfor å trekke kravet.
 • For bedrift: Glemt brukernavn / passord til Portal
  Gå til www.credicare.no og klikk "Logg inn" øverst til høyre.
  • Under felt for brukernavn og passord klikker du på «Jeg har glemt brukernavn / passord»
  • Legg inn din registrerte e-postadresse og trykk «Send»
  • Det blir nå sendt en e-post til deg med et engangspassord som du selv endrer når du er innlogget i Portal.
    Dersom du ikke mottar e-post:
  • Sjekk spamfilter/søppelpost
  • Kontroller at det er den oppgitte e-postadressen du har registrert i portalen
  • Kontakt Support dersom du fremdeles ikke mottar e-post
 • Hva er det enkleste å søke på i portalen for å finne rett sak/kunde?
  Vi anbefaler å søke på kundenummer, men det er også mulig å søke på deler av navn, fakturanummer eller saksnummer.
 • Hvilken nettleser anbefales til bruk av portalen?
  Vi har best erfaring med Google Chrome og anbefaler derfor den.
 • Hva skjer om du ikke besvarer henvendelsen fra CrediCare?
  Saken vil bli avsluttet og du bli fakturert for dette i henhold til gjeldende vilkår/prisliste. For å gjenåpne sak må det betales et gjenåpningsgebyr.
 • Portal i html - Hva betyr det?
  Overgang til html-plattform gjør CrediCares portal tilgjengelig på alle digitale flater, også mobile. Skiftet fjerner også utfordringen enkelte nettlesere har hatt med den gamle silverlight-teknologien.
 • Hva er CrediCare portal, og hva kan jeg løse der?
  Portalen er et verktøy hvor du kan logge inn, se status på saker og gjøre nødvendige endringer på sak(er). Her kan du også hente ut nyttige rapporter for en total oversikt over din kundeportefølje. Portalen er et nyttig og effektivt kommunikasjonsverktøy mellom deg og CrediCare, og på mange måter ditt kontrollrom.
 • Må kunden betale gebyr og renter når hovedstolen er betalt?
  Dersom hovedstolen er betalt etter kravet ble sendt til CrediCare, vil kunden måtte betale resterende omkostninger dersom dette er påløpt. Hvor mye dette er, finner man ved å søke opp saken i portalen. Har kunden betalt før saken ble sendt til CrediCare vil saken automatisk bli avsluttet etter innbetaling er registrert. Gebyr og renter i slike tilfeller blir ikke belastet noen av partene.
 • Hvor mange avdrag vil vi maks godta?
  Det vil være avhengig av beløpets størrelse. For en avdragsordning som overstiger 5 avdrag vil det tillegges avdragsgebyr. Dersom avdragene vil overstige 12 måneder må vi ha bekreftelse fra vår oppdragsgiver at dette er ok.
 • Blir oppdragsgiver forespurt før en betalingsavtale inngås?
  Vi forsøker å fremprovosere et tidligst mulig oppgjør i saken(e) som er registrert hos CrediCare. Om en avdragsordning overstiger 12 måneder skal CrediCare etterspør bekreftelse fra oppdragsgiver før det inngås avdragsordning.
 • Må vi stille i forliksrådmøte?
  Dersom du som oppdragsgiver har adresse i samme kommune eller i nabokommunen til kunden, må dere stille i forliksrådet.
 • Hva er forliksrådet?
  Forliksrådet er vår laveste rettsinstans. Det fungerer som et meglingsorgan.
 • Hvorfor kan ikke en sak gå videre når vi har tilbakevist innsigelsen?
  Inkassoklagenemnda har fastslått at det er kunden sin subjektive oppfatning om et krav er omtvistet eller ikke, som skal legges til grunn når vi vurderer videre pågang. Så lenge vi ikke kommer til enighet med kunden om betaling eller delbetaling, avskjærer inkassoloven oss fra å fortsette ordinær inkassopågang.
 • Hvor lang tid tar det fra purring sendes til saken går til inkasso?
  Fra inkassovarsel sendes til det forfaller går det 14 dager. Dersom ikke betalingsfristen overholdes blir sak overført til inkasso 5 dager etter forfall på inkassovarsel.
 • Hvor finner man gebyrene som gjelder for purringer og inkassokrav?
  Purregebyr: Inkassoforskriften § 1-2. Inkassogebyr: Inkassoforskriften § 2-2 og 2-3. De maksimale beløpssatsene i § 2-2 og § 2-3 gjelder der betaler har pådratt seg en forpliktelse i egenskap av å være forbruker. I andre tilfeller er maksimalsatsene i § 2-2 og § 2-3 halvannen ganger satsene i forbrukerforhold.
 • Når blir et krav foreldet, hva kan utsette foreldelse og hvor lenge?
  Generell utsettelsesfrist er 3 år fra forfallsdato på opprinnelig faktura. Foreldelsesfristen blir forlenget ved ett av følgende faktorer:
  • Rettslig pågang – 10 års forlengelse
  • Erkjennelse av kravet – 3 års forlengelse
  • Delbetaling – 3 års forlengelse
 • Hvorfor har vi fått tilsendt fullmakts erklæring for tvangssalg? Hva innebærer det å signere denne?
  Dersom vi ikke mottar innbetaling innen fristen på 14 dager vil vi vurdere å begjære tvangssalg over utleggsobjektet. I denne vurderingen vil vi ta stilling til om utleggsobjektet vil gi dekning ved tvangssalg med hensyn til pantets verdi og heftelser m.v. Vi må derfor ta forbehold om at disse opplysningene må sjekkes før vi tar vår endelige vurdering om videre tiltak. Før begjæringen eventuelt fremmes må det uansett foreligge et samtykke fra oppdragsgiver.
 • Hva er utleggsbegjæring?
  Utleggsbegjæring er dokumentene CrediCare sender til namsmannen i forbindelse med tvangsinndrivelse.
 • Vi har ny adresseinformasjon om betaler. Hvor melder vi fra om dette?
  Du kan søke opp saksnummer i portalen og sende melding til saksbehandler. Eventuelt kan du kontakte Support på e-post: support@credicare.no eller telefon 22 80 70 00.
 • Hva vil negativt utlegg si?
  Namsmann har vurdert kundens økonomiske situasjon og kommet frem til at det ikke er noe tjenlig utleggsobjekt CrediCare kan ta pant i for å fremskaffe midler for betaler sin gjeld.
 • Saken står som avsluttet umyndig, men kravet er ikke betalt
  Når et krav mot umyndige personer har forfalt, blir det sendt et inkassovarsel uten gebyr. Ut over dette iverksettes det ikke ytterligere pågang mot personer under 18 år. Dersom du ser i portalen at saken er avsluttet umyndig uten betaling, kan du kontakte oss og informere om navn/adresse på foresatt slik at vi kan følge opp kravet videre.
 • Hva betyr det at sak ligger til overvåking?
  Forskjellene på vanlig saksbehandling kontra overvåking, er at skyldner ikke har likvide midler til å gjøre opp kravet. Da legges kravet på overvåking, med tanke på at inntekt vil endre seg over tid. CrediCare vasker fortløpende personen opp mot offentlige kilder for betalingsanmerkning, endring i inntekt, flytting av adresse m.m, og skulle det vise seg at personen på ett eller annet tidspunkt har likvide midler, blir det tatt ut rettslig tiltak.
 • Opprett ny bruker i portalen

  Du kan enkelt opprette flere brukere til portalen selv. Det kan være praktisk og effektiv å gi flere brukere i din bedrift tilgang til portalen. Vi opplever at spesielt regnskapsførere setter pris på dette. Slik oppretter du ny bruker i portalen:

  1. Administrator må logge inn i portal
  2. Klikk på fanen «Administrasjon»
  3. Klikk «Ny bruker»

  Dersom administrator har flere porteføljer i portalen, kan man i ettertid justere hvilke portefølje den nye brukeren skal ha tilgang til.

 • Kreditering i portal

  Vi har etablert kostnadsfri rutine for å trekke tilbake faktura som er feilsendt til CrediCare. Ved å bruke funksjonen «Registrer kreditnota» i portalen vil saken bli avsluttet kostnadsfritt. Vi anbefaler  å kreditere feilsendte krav, fremfor å trekke kravet.

 • Remitteringsrapport

  Remitteringsrapporten blir ikke lenger sendt ut pr. post. Rapporten finner du i portalen under innboks. Remitteringsrapporten vil nå også være dekkende for den ukentlige mva. fakturaen.

 • For bedrift: Glemt brukernavn / passord til Portal

  Gå til www.credicare.no og klikk «Logg inn» øverst til høyre.

  • Under felt for brukernavn og passord klikker du på «Jeg har glemt brukernavn / passord»
  • Legg inn din registrerte e-postadresse og trykk «Send»
  • Det blir nå sendt en e-post til deg med et engangspassord som du selv endrer når du er innlogget i Portal.

   

  Dersom du ikke mottar e-post:

  • Sjekk spamfilter/søppelpost
  • Kontroller at det er den oppgitte e-postadressen du har registrert i portalen
  • Kontakt Support dersom du fremdeles ikke mottar e-post
 • Trenger oversikt over åpne saker

  En oversikt over åpne/uløste saker finner du i Portalen under «rapporter». Her kan du bruke de månedlige statusrapportene, eller generere egen rapporter med oversikt over åpne saker over en gitt periode.

 • Må kunden betale gebyr og renter når hovedstolen er betalt?

  Dersom hovedstolen er betalt etter kravet ble sendt til CrediCare, vil kunden måtte betale resterende omkostninger dersom dette er påløpt. Hvor mye dette er, finner man ved å søke opp saken i portalen. Har kunden betalt før saken ble sendt til CrediCare vil saken automatisk bli avsluttet etter innbetaling er registrert. Gebyr og renter i slike tilfeller blir ikke belastet noen av partene.