Våre verdier – vår historie

Historien om CrediCare starter i Sogndal i Sogn og Fjordane. Selskapet ble grunnlagt 11.mars 1987 som et rent inkassobyrå. Senere flyttet hovedkontoret til Førde og skiftet navn fra Sogn Inkasso og Auksjon til Vest Inkasso. Ambisjonene var høye og i 2003 ble selskapet kåret til årets Gasellebedrift, med over 40 ansatte fordelt på 5 avdelingskontor.

Etter en krevende periode med hard konkurranse og trange rammevilkår for bransjen bestemte vi oss for å gjøre en kursendring. Etter en grundig intern prosess fikk vi nye mål å strekke oss etter. I 2007 endret vi navn til CrediCare og selskapet beveget seg bort fra det tradisjonelle inkassobyrået, og fokuserte mer på betaling og å utnytte teknologi for å forenkle prosesser.

Vi ser det som vår hovedoppgave å forenkle hverdagen for våre oppdragsgivere og hjelpe han å ivareta den gode relasjonen han har til sine kunder og pasienter. Tid er en ressurs som ikke er fornybar. Vi tror at ved å lage sikre og gode løsninger som frigjør tid for våre oppdragsgivere, så bidrar vi til verdiskaping. På samme måte som god oppfølging, løsninger og kommunikasjon er med på å sikre den gode relasjonen med vår oppdragsgiver. Vissheten om at vi her gjør en forskjell for våre oppdragsgivere er grunnen til at vi gleder oss til å gå på jobb og å levere enda bedre løsninger, også i fremtiden.

I vårt verdigrunnlag ligger mellom annet verdiene Ansvarlig, Effektiv og Ærlig. Det er et stor ansvar å ivareta betaling og ikke minst betalerne til våre oppdragsgivere. Kundene og pasientene er de viktigeste personene for våre oppdragsgivere og dermed i vårt virke. Ved å ta dette ansvaret og forenkle prosessene vil vi skape en mer effektiv hverdag. Vi tror på ærlighet og åpenhet for å få tillit. En tillit som er viktig fundament i alt vi gjør for våre oppdragsgivere og ikke minst overfor dine kunder.