Portal

 

Trenger du hjelp til å logge på Portal?

 • Vi har ny adresseinformasjon om betaler. Hvor melder vi fra om dette?
  Du kan søke opp saksnummer i portalen og sende melding til saksbehandler. Eventuelt kan du kontakte Support på e-post: support@credicare.no eller telefon 22 80 70 00.
 • Utsettelse på faktura/inkassovarsel
  Send en e-post med navn på firma, faktura/purrenummer og hvor lang utsettelse du trenger til support@credicare.no
 • Trenger oversikt over åpne saker
  En oversikt over åpne/uløste saker finner du i Portalen under «rapporter». Her kan du bruke de månedlige statusrapportene, eller generere egen rapporter med oversikt over åpne saker over en gitt periode.
 • Status/tilbakemelding på sak
  I portalen har du mulighet til å pause en sak eller registrere betaling. Du kan også se alle saksnotater og aktivitet på saken via portalen. Her kan du enkelt sende melding til CrediCare dersom du har spørsmål eller tilbakemelding relatert til saken.
 • Skal ikke NAV betale legeregningen?
  Du er ansvarlig for å betale dine legeregninger. Når du i løpet av kalenderåret har betalt et fastsatt beløp som er grunnlag for frikort, vil du automatisk få tilsendt frikort. Dette må du vise ved konsultasjon for å slippe å betale egenandeler resten av kalenderåret. Din lege har ikke mulighet til å kreve NAV for din legeregning. Du vil likevel få refundert egenandelen over frikortgrensen fra HELFO.
 • Saken står som avsluttet umyndig, men kravet er ikke betalt
  Når et krav mot umyndige personer har forfalt, blir det sendt et inkassovarsel uten gebyr. Ut over dette iverksettes det ikke ytterligere pågang mot personer under 18 år. Dersom du ser i portalen at saken er avsluttet umyndig uten betaling, kan du kontakte oss og informere om navn/adresse på foresatt slik at vi kan følge opp kravet videre.
 • Remitteringsrapport
  Remitteringsrapporten blir ikke lenger sendt ut pr. post. Rapporten finner du i portalen under innboks. Remitteringsrapporten vil nå også være dekkende for den ukentlige mva. fakturaen.
 • Remitteringsrapport
  Remitteringsrapporten blir ikke lenger sendt ut pr. post. Rapporten finner du i portalen under innboks. Remitteringsrapporten vil nå også være dekkende for den ukentlige mva. fakturaen.
 • Rapporter i portalen
  Som bruker av CrediCare portal har du mulighet til å generere egne rapporter basert på alle saker, eller åpne saker over en bestemt fakturaperiode. Dette gjør du enkelt under fanen "Rapporter" i portalen. Du har også tilgang til remitteringsrapport som ukentlig blir lagt ut i portalen.
 • Portal i html - Hva betyr det?
  Overgang til html-plattform gjør CrediCares portal tilgjengelig på alle digitale flater, også mobile. Skiftet fjerner også utfordringen enkelte nettlesere har hatt med den gamle silverlight-teknologien.
 • Personvernerklæring
  Personopplysninger er opplysninger som kan kobles til deg som enkeltperson. CrediCare AS (CrediCare) ønsker her å fortelle om vår behandling av personopplysninger herunder innsamling, registrering, lagring og utlevering. For informasjon om hvordan vi samler inn og bruker informasjon om besøkende på våre nettsteder se «Cookie – policy» på www.credicare.no/personvern. Behandlingsansvarlig CrediCare, ved administrerende direktør, er ansvarlig for virksomhetens behandling av personopplysninger. Behandlingen innebærer blant annet innhenting, utlevering og lagring av opplysninger Rettslige grunnlag Finansvirksomhet og inkasso er lovregulert og CrediCare har derfor lovhjemmel for å samle inn og behandle personopplysninger. Behandlinger som ikke er hjemlet/ fastsatt i lov eller for å oppfylle en rettslig forpliktelse (Artikkel 6(1) c) bygger på samtykke (Artikkel 6(1) a) eller interesseavveining (Artikkel 6(1)f). Hva vi bruker personopplysningene til Det er nødvendig for oss å registrere og behandle personopplysninger for at vi skal kunne: a) drive vår forretningsvirksomhet b) innfri våre forpliktelser i våre arbeids- og kundeforhold eksempelvis utbetaling av lønn og nødvendig kommunikasjon med våre kunder. c) overholde av lovbestemmelser f. eks. i tilknytning til regnskapsførsel, forebygge og avdekke straffbare handlinger i henhold til Hvitvaskingsloven d) salgs- og markedsaktiviteter herunder tilpasse og rette markedsføringen, nyhetsbrev, direkte markedsføring og salg når dette er tillatt. f) kontaktinformasjon knyttet til abonnenter på vår bloggtjeneste «vaskes» mot registrene til Facebook, Google og andre digitale aktører slik at vi kan kommunisere med deg og andre brukere som deg gjennom disse kanalene. e) eventuelle andre formå hvor det foreligger samtykke. Vi har profiler i sosiale medier. Når du besøker disse, eksempelvis vår side på Facebook, vil det sosiale mediet, eksempelvis Facebook, behandle dine personopplysninger og bruke informasjonskapsler. Mer informasjon om hvordan det sosiale mediet behandler personopplysninger og hvordan de bruker cookies finner du i det respektive sosiale mediet, eksempelvis Facebook sine sider for Personvern og Informasjonskapsler. I noen tilfeller kan vi via det sosiale mediet bruke disse opplysningene til å vise deg målrettede annonser. Personopplysninger som behandles CrediCare behandler følgende typer personopplysninger: • Transaksjons- og betalingsopplysninger (kontonummer, beløp, dato, referanse). • Kontaktopplysninger (navn/navneendring, adresse/adresseendring, fødselsdato og/eller personnummer, telefonnummer, e-post) • Kredittopplysninger (skatteligning siste 3 år, arbeidssted-/giver, betalingsanmerkninger, utlegg / frivillige pantsettelser, tvungen pant i fast eiendom, dom i forliksråd, inkasso scoring, næringsinteresser i selskaper) • Rettslige forhold (rettsavgjørelser, dom ifbm tvangsfullbyrdelse) • Opplysninger om egne ansatte (lønnskonto, utdanning, kompetanse, sivilstatus, familierelasjoner, medlemskap i fagforeninger) • Opplysninger generert i forbindelse med bruk av våre digitale kanaler, for eksempel teknisk informasjon om enheten som du bruker når du besøker våre digitale kanaler (herunder dato og tid, hva slags PC/mobiltelefon, operativsystem og nettleser du bruker, IP-adresser, skjermstørrelse, adferd i våre digitale kanaler og navigasjonsinformasjon). • Eventuelle andre opplysninger som er lagret på grunnlag av ditt samtykke eksempelvis ved påmelding til arrangementer i regi av CrediCare eller vår bloggtjeneste. Hvor hentes opplysningene fra Opplysninger knyttet til betaling, betalingsoppfølging og inkasso baserer seg på opplysninger fra fordringshaver, samt opplysninger fra betaler og underleverandører knyttet til selve betalingstransaksjonen. Videre registrerer vi personer som kommer på besøk i våre lokaler. CrediCare innhenter også opplysninger fra offentlige administrative registre, den registrerte selv samt kredittopplysningsbyråer når det foreligger et «saklig behov». Vi samler også inn personopplysninger brukere oppgir til oss for eksempel når de registrerer seg for bruk av våre tjenester, abonnerer på våre nyhetsbrev og blogger, fyller ut skjema eller kontakter oss. Personopplysninger registreres automatisk når du bruker våre digitale kanaler (se punktet om navigasjonsinformasjon). Ut over dette kan CrediCare komme til å innhente opplysninger til markedsformål eksempelvis fra samarbeidspartnere hvor den registrerte har samtykket til at opplysningene kan utveksles. Navigasjonsinformasjon Informasjonskapsler (cookies) Vi bruker informasjonskapsler («cookies») og liknende teknologier i våre digitale kanaler. Informasjonskapsler hjelper oss til å fastslå hvilke deler av våre digitale kanaler som er mest populære, herunder hvilke sider brukerne besøker og hvor lenge. Informasjonen brukes for eksempel til utvikling og analyse av tjenester og målretting av annonser på internett. Loggfiler Informasjon om din enhets spesifikasjoner, programvare og ditt besøk samles inn automatisk av oss. Denne informasjonen kan for eksempel inkludere IP-adressen din, type nettleser, domenenavn, internettleverandør, filer sett (HTML-sider, grafikk e.l.), operativsystem, tilgangstid og hvor du ankom våre digitale kanaler fra. Sporingspiksler (F.eks Clear gifs, web beacons, web bugs) Vi bruker sporingspiksler (også kalt for clear gifs, web beacons, web bugs), som hjelper oss med å forbedre våre digitale kanaler, ved å fortelle oss hvilket innhold som blir vist. Sporingspiksler er små grafikkelementer med en unik identifikator, lik funksjonen til informasjonskapsler, og brukes til å spore atferden til brukere på nett. I motsetning til informasjonskapsler, som er lagret på brukerens harddisk, er sporingspiksler usynlig bakt inn i våre digitale kanaler, eller i e-poster. Dette lar oss måle effekten av markedsføringen vår. Vi knytter informasjonen vi samler opp fra e-poster til kundens personlige informasjon. Reklame Vi kan bruke tredjepartsselskaper når vi annonserer på nett. Disse selskapene bruker informasjonskapsler og sporingspiksler til å samle inn informasjon om aktivitetene dine på denne og andre nettsider for å tilby deg målrettet reklame basert på interessene dine. Hvis du ikke lenger ønsker å motta slik informasjon med formål om å gi deg målrettede annonser, kan du avregistrere deg via dette nettstedet www.youronlinechoices.eu. Husk at dette ikke skjermer deg for enhver form for reklame. Du vil fortsatt eksponeres for generisk reklame. Er det frivillig å gi fra seg opplysningen? Når CrediCare har tilgang til å samle inn og behandle personopplysningene med hjemmel i lov, kan vi hente opplysningene også uten samtykke. Det er derimot frivillig å opplyse oss om andre personlige forhold som kan påvirke vår behandling av din(e) saker. Utleveres opplysningene til tredjeparter? CrediCare bruker personopplysningene til det formål de er samlet inn og utleverer ikke opplysninger til andre med mindre det følger av lov eller at den registrerte selv har gitt fullmakt. Arkivering og sletting CrediCare sine system skal bidra til personopplysningene blir oppbevart trygt, at saksbehandlingen blir rett og at alle behandlinger blir dokumentert. Personopplysninger slettes og/eller anonymiserer i henhold til lovkrav og etablerte standarder eksempelvis bransjenorm for inkassovirksomhet. Rettigheter og lovverk CrediCare er underlagt norsk lovgiving og er underlagt Norm for informasjonssikkerhet (normen.no) i Helse- og omsorgstjenesten. Du kan ved skriftlig og undertegnet henvendelse til oss kreve innsyn og eventuelt endring av registrerte personopplysninger om deg, beskrivelse av hvilke typer opplysninger som behandles, og nærmere informasjon om vår behandling av opplysningene. Eventuelle samtykker du har gitt oss til å behandle personopplysninger kan også trekkes tilbake. Videre kan du også be om begrensinger i forhold til hvem og hvor mange hos CrediCare som skal kunne ha innsyn i dine personopplysninger. Krav om slike tiltak må fremmes skriftlig gjennom Personvernombud. Sikring av opplysningene Ansatte hos CrediCare har taushetsplikt, og tilgang til dine personopplysninger er begrenset til ansatte som har et tjenstlig behov. Personopplysninger oppbevares i lokaler og IKT-systemer med tilgangsstyring, mens eventuelle personopplysninger på papir oppbevares i låsbare skap. Utveksling av data bygger på etablerte IKT- standarder. Videre er det tilrettelagt for sikker kommunikasjonsutveksling for betalere og kunder. Våre tjenesteleverandører (databehandlere) som er i kontakt med personopplysninger er underlagt databehandleravtaler. Overføring av data til databehandler i tredjeland er basert på EU kommisjonens standardkontrakt. CrediCare oppfyller ellers lovkrav knyttet til internkontroll og er godkjent partner i Norsk Helsenett. Personvernombud CrediCare har Personvernombud som er registrert hos Datatilsynet. Personvernombudet skal bistå selskapet med å etterleve personvernlovgivingen. Kontaktinformasjon Dersom opplysningene vi har registrert på deg er feil eller mangelfulle, bes du kontakte oss for å få rettet opplysningene. Dette gjelder også forespørsler om sletting av opplysninger. Det gjøres oppmerksom på at CrediCare ikke har anledning til å endre og slette opplysninger vi er pliktige til å oppbevare i henhold til lovkrav. Har du spørsmål knyttet til CrediCare sin behandling av personopplysninger kan forespørselen rettes direkte til vårt Personvernombud. CrediCare AS v/Personvernombud Postboks 394 6801 FØRDE e-post: personvernombud@credicare.no Dersom du mener vi behandler dine personopplysninger på en kritikkverdig eller ulovlig måte, har du også adgang til å klage til Datatilsynet. Du finner informasjon om Datatilsynet og deres klageprosedyre på tilsynets hjemmeside.
 • Opprett ny bruker i portalen
  Du kan enkelt opprette flere brukere til portalen selv. Det kan være praktisk og effektiv å gi flere brukere i din bedrift tilgang til portalen. Vi opplever at spesielt regnskapsførere setter pris på dette. Slik oppretter du ny bruker i portalen:
  1. Administrator må logge inn i portal
  2. Klikk på fanen "Administrasjon"
  3. Klikk "Ny bruker"
  Dersom administrator har flere porteføljer i portalen, kan man i ettertid justere hvilke portefølje den nye brukeren skal ha tilgang til.
 • Ønsker faktura på e-post
  Send en e-post til support@credicare.no med navn på firma og hvilken e-postadresse du ønsker vi skal sende faktura til.
 • Når påløper omkostninger på saken?
  • 14 dager etter forfall på faktura påløper purregebyr på inkassovarsel.
  • 5 dager etter forfall på inkassovarsel påløper lett salær på betalingsoppfordring.
  • 43 dager etter utsendelse av første betalingsoppfordring påløper tungt salær.
 • Når blir et krav foreldet, hva kan utsette foreldelse og hvor lenge?
  Generell utsettelsesfrist er 3 år fra forfallsdato på opprinnelig faktura. Foreldelsesfristen blir forlenget ved ett av følgende faktorer:
  • Rettslig pågang – 10 års forlengelse
  • Erkjennelse av kravet – 3 års forlengelse
  • Delbetaling – 3 års forlengelse
 • Må vi stille i forliksrådmøte?
  Dersom du som oppdragsgiver har adresse i samme kommune eller i nabokommunen til kunden, må dere stille i forliksrådet.
 • Må kunden betale gebyr og renter når hovedstolen er betalt?
  Dersom hovedstolen er betalt etter kravet ble sendt til CrediCare, vil kunden måtte betale resterende omkostninger dersom dette er påløpt. Hvor mye dette er, finner man ved å søke opp saken i portalen. Har kunden betalt før saken ble sendt til CrediCare vil saken automatisk bli avsluttet etter innbetaling er registrert. Gebyr og renter i slike tilfeller blir ikke belastet noen av partene.
 • Må jeg betale renter?
  På purringer og inkassobrev fra CrediCare er det beregnet forsinkelsesrente fremt til brevet er sendt. Du er pliktig til å dekke renter ved forsinket betaling. I tillegg vil du også bli belastet for purregebyr eller eventuelle inkassosalær.
 • Må jeg betale purregebyr?
  Dersom du har oversittet den opprinnelige betalingsfristen med mer enn 14 dager er du pliktig til å dekke gebyr for purring og inkassovarsel dersom det blir krevd. Purregebyrsatsen står i Inkassoforskriften § 1-2 og reguleres av staten en gang per år.
 • Må jeg betale inkassosalær?
  Dersom du ikke har betalt innen fristen på inkassovarselet er du pliktig til å dekke omkostningene ved inkasso. Inkassosalæret er regulert ved forskrift til inkassoforskriften § 1-1 og reguleres av staten en gang per år.
 • Kreditering i portal
  Vi har etablert kostnadsfri rutine for å trekke tilbake faktura som er feilsendt til CrediCare. Ved å bruke funksjonen "Registrer kreditnota" i portalen vil saken bli avsluttet kostnadsfritt. Vi anbefaler å kreditere feilsendte krav, fremfor å trekke kravet.
 • Kopi av kontoutdrag
  Send en e-post med navn på firma og datoperiode du ønsker kontoutdrag fra til support@credicare.no
 • Kopi av faktura
  Send en e-post med navn på firma og fakturanummer du ønsker kopi av til support@credicare.no
 • Kan jeg få betalingsutsettelse?
  CrediCare ønsker å hjelpe deg dersom du har behov for en betalingsutsettelse. Det er en forutsetning at du tar kontakt før den enkelte faktura utløper. Du kan også logge deg inn i vår portal og selv registrere betalingsutsettelse. Du vil få bekreftet en eventuell utsettelse på e-post.
 • Jeg skal sende kvittering. Hvilke krav / avdrag gjelder dette?
  På brev / faktura fra CrediCare skal det stå oppført når opprinnelig forfall på faktura er. Dette vil være utgangspunkt for hvilke periode denne saken gjelder for.
 • Jeg har stoppet trekket fordi jeg ikke trener lengre. Er det greit?
  Når man inngår en AvtaleGiro med et treningssenter vil trekkene være synkronisert med hvert enkelt avdrag. Det vil si at dersom avtalen blir sagt opp eller fryst for en periode vil dette automatisk ha tilknytning til trekkene på AvtaleGiro. Vi gjør oppmerksom på at de fleste sentre har en bindingstid på nye kontrakter, samt en oppsigelsestid på minimum en måned. Du er som regel pliktig til å betale for denne perioden også. Dersom man selv stopper AvtaleGiro manuelt kan man risikere å motta inkassovarsel fra CrediCare om de månedlige betalingene ikke er gjennomført i henhold til avtalevilkårene i kontrakten. Det å slutte å betale medlemsavgiften regnes ikke som en gyldig oppsigelse. Dette må meldes skriftlig direkte til treningssenteret.
 • Jeg har sagt opp mitt medlemskap. Hvorfor får jeg da purring?
  Dersom du får purring selv om du har sagt opp ditt medlemskap på gyldig måte, er ikke din oppsigelse registrert i deres system. Ta kontakt med treningssentret slik at dette kan blir rettet opp og se hvilke vilkår som gjelder ved oppsigelse på kontrakten mellom deg og treningssenteret. Vi gjør oppmerksom på at de fleste sentre har en bindingstid på nye kontrakter, samt en oppsigelsestid på minimum en måned. Du er som regel pliktig til å betale for denne perioden også. Det å slutte å betale medlemsavgiften regnes ikke som en gyldig oppsigelse. Dette må meldes skriftlig direkte til treningssenteret.
 • Jeg har mottatt inkassovarsel, men ikke purring. Er dette riktig?
  Før en sak går til inkasso skal det sendes et inkassovarsel til den som skylder pengene. Det er ikke noe krav om å sende en purring eller påminnelse i tillegg til dette. Et inkassovarsel skal gi deg en betalingsfrist på 14 dager fra brevet er sendt, altså ikke når du mottar varselet. Selv om CrediCare sender ut inkassovarselet for oppdragsgiver trenger det ikke bety at det er blitt en inkassosak. Dersom du betaler innen fristen, så blir saken avsluttet før inkasso.
 • Jeg har mottatt faktura, men har gratis legetimer. Hva gjør jeg?
  Noen pasienter har fri legehjelp og skal derfor ikke belastes for egenandel. Dersom du har fått faktura på egenandel selv om du har fri legehjelp ber vi om at du kontakter vår pasientservice på tlf 22 80 70 00, så skal vi ta dette opp med din lege. Vi gjør oppmerksom på at noen tilleggstjenester, materiell og annet ikke går inn under denne regelen. Dersom du har frikort, ber vi deg betale fakturaen for så å få beløpet refundert av HELFO.
 • Jeg har mottatt betalingsoppfordring. Hva innebærer dette?
  Kravet er nå overført til inkasso. Dette fordi du antagelig ikke har betalt verken faktura eller inkassovarsel innen fristen. Du bør betale tilsendt betalingsoppfordring innen betalingsfristen eller kontakte oss snarest for en eventuell betalingsutsettelse.
 • Jeg har mottatt betalingsdokument. Hvorfor?
  De fleste treningsmedlemskap betales via AvtaleGiro. Dersom AvtaleGiro ikke opprettes av medlemmet og dette er avtalt som betalingsmetode, sender CrediCare ut et betalingsdokument (inkl. administrasjonsgebyr) med betalingsinformasjon. Dette er en ekstratjeneste som gir medlem en mulighet til å betale før forfall. Alle spørsmål knyttet til betalingsdokumentet må rettes direkte til treningssenteret man er medlem hos.
 • Jeg har ikke mottatt opprinnelig faktura
  Du står antagelig oppført med feil adresse. Har du flyttet? Husk da å melde fra om din nye adresse til folkeregisteret, samt til alle dine kreditorer. I følge lovverket er det du som er ansvarlig for at adressen er oppdatert. Det er du som kunde som har risikoen for forsinkelser i postgangen og for at varslene i det hele kommer fram jf. Justisdepartementets rundskriv G-106/89 av 17. juli 1989. Er det påløpt meromkostninger og renter som følge av forsinkelsen, vil dette således være ditt ansvar.
 • Jeg har ikke fått brev fra dere. Hvorfor ikke?
  Du står antagelig oppført med feil adresse. Har du flyttet? Husk i så fall å melde fra om din nye adresse til folkeregisteret, samt til alle dine kreditorer. I følge lovverket er det du som er ansvarlig for at adressen er oppdatert.
 • Jeg har frikort, hvorfor har jeg da mottatt faktura?
  Når du har fått frikort må du be legen registrere dette i sitt system slik at du slipper å betale egenandel resten av kalenderåret. Vær oppmerksom på at du er selv ansvarlig for å registrere frikortet hos det helseforetaket du oppsøker. Om du har registrert frikortet hos din fastlege, har ikke andre leger eller behandlere fått denne informasjonen. CrediCare har ingen tilknytning til HELFO. Dersom ditt frikort ikke er registrert ved legebesøk er du pålagt å betale fakturaen, for så å få tilbakebetalt din egenandelen direkte fra HELFO.
 • Jeg har byttet bank, hva gjør jeg?
  Skifter du bank må AvtaleGiro aktiveres på ny på din nye bankkonto. Din nye bank hjelper deg med dette. Du kan også registrere AvtaleGiro selv. Du trenger da betalingsinformasjon og KID fra ditt treningssenter.
 • Jeg har AvtaleGiro, hvorfor får jeg purring?
  Da du signerte avtale med ditt treningssenter ble dere enig om at den månedlige betalingen for medlemskapet skulle trekkes på din bankkonto ved hjelp av AvtaleGiro. Dette er en avtale mellom deg og din bank om at banken skal trekke medlemsavgiften fra din konto. Dersom trekket ikke er gjennomført som avtalt sender CrediCare et inkassovarsel 14 dager etter forfall. I tilfeller hvor din AvtaleGiro ikke blir trukket til avtalt tid ber vi deg om å kontakte din bankforbindelse for å kartlegge årsaken. Det kan være flere grunner til at betalingen ikke er trukket fra din konto:
  1. Beløpsgrensen er satt for lavt
  2. Det mangler dekning på konto på trekktidspunktet
  3. Du har manuelt stoppet trekket i banken
  4. AvtaleGiro er ikke aktivisert på din konto
  Selv om det er avtalt at du skal betale ved hjelp av AvtaleGiro, har ikke treningssenteret råderett over AvtaleGiro på din konto. Dette er en avtale mellom deg og din bank. Det er ditt ansvar å sørge for at denne er riktig og at betaling finner sted.
 • Jeg har allerede betalt. Hva gjør jeg?
  Dersom regningen allerede er betalt ber vi deg sender oss en kvittering som viser utført betaling, eller følgende betalingsinformasjon som er benyttet:
  • KID
  • Til konto
  • Fra konto
  • Beløp
  • Dato for utført betaling
  Du vil få en tilbakemelding fra oss så snart vi bekrefter mottatt betaling. Du kan også logge deg inn i vår portal med brukernavn og passord som står på tilsendt faktura fra CrediCare, for å sjekke om betalingen er registrert.
  1. Betalte du før forfall eller før vi fikk fakturaen til oppfølging, blir saken avsluttet.
  2. Betalte du etter at vi fikk faktura til oppfølging vil du få krav på innbetaling av eventuelt restbeløp.
 • Jeg er under 16 år. Er ikke legetimen gratis da?
  Barn under 16 år er fritatt for å betale egenandeler for tjenester hos fastlegen. Du kan likevel bli belastet for enkelte tjenester, materiell og annet som er utenfor reglene for frikort. Les mer om «hovedregel for betaling hos lege» på helsenorge.no
 • Jeg er uenig i kravet, hva gjør jeg?
  Dersom du mener at kravet vi har sendt deg er urettmessig eller feil på noen måte, må du snarest ta kontakt med oss slik at vi får registrert din innsigelse. Innsigelsen registrerer du på vår portal, eller ved ringe kundeservice på telefon 22 80 70 00. Før du tar kontakt med oss ønsker vi at du skal ta stilling til følgende:
  1. Hva er det med kravet som ikke stemmer med avtalen med oppdragsgiver.
  2. Hvor stor del av kravet mener du innsigelsen gjelder.
  For å få en god oversikt over uenigheten er det en god regel å gå gjennom hva som er avtalt mellom deg og oppdragsgiver, og hva var det som ikke ble levert som avtalt. For at vi skal kunne legge innsigelsen frem for oppdragsgiver er det viktig at vi får en god oversikt på hva innsigelsen gjelder.
 • Jeg betaler fra en utenlandsk bankkonto. Hvilken informasjon trenger jeg?
  Ved betaling til CrediCare fra en utenlandsk bankkonto trenger du oppgi BIC- og IBAN-nummer. BIC: DNBANOKKXXX (Merk: O er bokstaven O, og ikke tallet 0) IBAN: NO81 5368 0513 569 (Merk: de to første tegnene er bokstaver, ikke tall) IBAN og BIC står også øverst til høyre i alle våre brev. Legg inn oppgitt KID-nummer på saken i meldingsfeltet ved betaling slik at vi kan identifisere betalingen.
 • I am making a payment from a foreign bank account, what information do I need for this?
  If you are making a payment through a foreign bank, you need to use BIC and IBAN numbers: BIC: DNBANOKKXXX (O is the letter O, not the number 0) IBAN: NO81 5368 0513 569 (NO are letters, not numbers) Apply the KIDnumber to the message field in the payment registration, so we can identify the payment to the correct bill
 • Hvorfor må jeg betale egenandel på legetimen?
  Har du bestilt time er du også ansvarlig for å betale for denne. Det er egne satser for dette.
 • Hvorfor kan ikke en sak gå videre når vi har tilbakevist innsigelsen?
  Inkassoklagenemnda har fastslått at det er kunden sin subjektive oppfatning om et krav er omtvistet eller ikke, som skal legges til grunn når vi vurderer videre pågang. Så lenge vi ikke kommer til enighet med kunden om betaling eller delbetaling, avskjærer inkassoloven oss fra å fortsette ordinær inkassopågang.
 • Hvorfor har vi fått tilsendt fullmakts erklæring for tvangssalg? Hva innebærer det å signere denne?
  Dersom vi ikke mottar innbetaling innen fristen på 14 dager vil vi vurdere å begjære tvangssalg over utleggsobjektet. I denne vurderingen vil vi ta stilling til om utleggsobjektet vil gi dekning ved tvangssalg med hensyn til pantets verdi og heftelser m.v. Vi må derfor ta forbehold om at disse opplysningene må sjekkes før vi tar vår endelige vurdering om videre tiltak. Før begjæringen eventuelt fremmes må det uansett foreligge et samtykke fra oppdragsgiver.
 • Hvorfor finner jeg ikke andre fakturaer / saker på portalen?
  CrediCare åpner en portalside for hver faktura/krav. Det betyr at dersom du har flere ubetalte faktura, kan det være at disse er registrert i ulike oppdrag og dermed med ulike brukernavn og passord. Dersom du har flere ubetalte faktura hos en oppdragsgiver, så kan disse være koblet sammen til en sak. Kontakt kundeservice dersom du er usikker og ønsker en oversikt over dine ubetalte krav.
 • Hvorfor er ikke betalingen gjennomført når jeg har penger på konto?
  Ofte skyldes dette at det er registrert for lav beløpsgrense på avtalen. Da får du melding om dette fra banken og informasjon om hvordan du kan betale. Beløpsgrensen kan du selv endre i nettbanken, eller ved å kontakte din bank for bistand. Er du ny kunde må du også kontrollere at avtalen er opprett i egen bank/nettbank. Betalingsmottaker/treningssenteret har ingen informasjon om hvilken beløpsgrense som er registrert.
 • Hvorfor er det registrert inkassosalær på saken?
  Før saken kan overføres til inkasso er det lovbestemt at det må utstedes minimum ett inkassovarsel. Fem dager etter betalingsfrist på inkassovarsel blir saken overført til inkasso. Satsen for inkassosalær er regulert av staten og er beregnet ut i fra størrelsen på hovedstol. For nærmere informasjon går til www.inkasso.no.
 • Hvorfor blir ikke AvtaleGiro trukket fra min konto?
  AvtaleGiro er en tjeneste for automatisk betaling av faste regninger. Det vil si at banken sørger for at regningene betales direkte fra din konto på forfallsdato. Vi minner om at det kan ta 4-6 uker før avtalen trer i kraft fra den blir opprettet. I tilfeller hvor din AvtaleGiro ikke blir trukket til avtalt tid ber vi deg om å kontakte din bankforbindelse for å kartlegge årsaken. Det kan være flere grunner til at betalingen ikke er trukket fra din konto:
  1. Beløpsgrensen er satt for lavt
  2. Det manglet dekning på konto på trekktidspunktet
  3. Du har manuelt stoppet trekket i banken
  4. AvtaleGiro er ikke aktivisert på din konto
 • Hvordan melder jeg endring av min adresse?
  Dersom du skifter adresse er det viktig at du melder fra til alle dine leverandører slik at fakturaer og brev kommer frem til deg. Det holder ikke å kun gi melding til folkeregisteret eller posten. Din leverandør er ikke ansvarlig for å sjekke om du har flyttet, siden det er du som er ansvarlig for å melde adresseendring til alle dine kreditorer og kontakter. Dersom du ikke melder adresseendring er du ansvarlig for omkostninger og eventuelt inkassosalær som oppstår selv om faktura ikke er kommet frem til deg.
 • Hvordan komme i gang med AvtaleGiro?
  AvtaleGiro er et hjelpemiddel som gjør at regningen betales automatisk fra din konto på forfallsdato. Det er ulike måter å komme i gang med AvtaleGiro på, se alternativer nedenfor:
  • Tilbud i nettbanken: Når du betaler en regning til en bedrift som tilbyr betaling med AvtaleGiro, vil du bli spurt om du ønsker å opprette en AvtaleGiro-avtale. Ved å akseptere tilbudet opprettes avtalen. Du får beskjed når avtalen trer i kraft og må betale regninger tilsendt i posten som normalt inntil avtalen er aktivisert.
  • På bedriftens nettside: Flere av bedriftene som tilbyr betaling med AvtaleGiro har tilrettelagt for at du skal kunne opprette AvtaleGiro på deres egne nettsider.
  • Tilbud i posten: Du kan oppleve at bedrifter du betaler regninger til, sender deg tilbud om AvtaleGiro i posten eller ved kontraktsinngåelse. Fyll ut svarkupongen og send den i retur.
  • Kontakt banken: Kontakt kundeservice i din bank eller gå innom nærmeste kontor for å opprette en avtale.
 • Hvor mye skylder jeg?
  Dersom du er usikker på hvor mye du skylder kan du finne utestående beløp ved å logge deg på vår portal med brukernavn og passord som står på brev fra CrediCare. På våre brev er utestående beløp oppdatert med renter og omkostninger per brevets dato. Merk at dette gjelder kun en enkelt sak. Dersom du har flere saker utestående hos oss ber vi deg at kontakt med oss på 22 80 70 00 eller kundeservice@credicare.no for å få en full oversikt.
 • Hvor mange avdrag vil vi maks godta?
  Det vil være avhengig av beløpets størrelse. For en avdragsordning som overstiger 5 avdrag vil det tillegges avdragsgebyr. Dersom avdragene vil overstige 12 måneder må vi ha bekreftelse fra vår oppdragsgiver at dette er ok.
 • Hvor lang tid tar det fra purring sendes til saken går til inkasso?
  Fra inkassovarsel sendes til det forfaller går det 14 dager. Dersom ikke betalingsfristen overholdes blir sak overført til inkasso 5 dager etter forfall på inkassovarsel.
 • Hvor lang tid tar det før AvtaleGiro trer i kraft?
  Det kan ta opptil 4-6 uker før AvtaleGiro trer i kraft. Du vil da se at AvtaleGiro er aktivert i nettbanken og at gjeldende avdrag ligger til betaling.
 • Hvor finner man gebyrene som gjelder for purringer og inkassokrav?
  Purregebyr: Inkassoforskriften § 1-2. Inkassogebyr: Inkassoforskriften § 2-2 og 2-3. De maksimale beløpssatsene i § 2-2 og § 2-3 gjelder der betaler har pådratt seg en forpliktelse i egenskap av å være forbruker. I andre tilfeller er maksimalsatsene i § 2-2 og § 2-3 halvannen ganger satsene i forbrukerforhold.
 • Hvilken nettleser anbefales til bruk av portalen?
  Vi har best erfaring med Google Chrome og anbefaler derfor den.
 • Hva vil negativt utlegg si?
  Namsmann har vurdert kundens økonomiske situasjon og kommet frem til at det ikke er noe tjenlig utleggsobjekt CrediCare kan ta pant i for å fremskaffe midler for betaler sin gjeld.
 • Hva skjer om du ikke besvarer henvendelsen fra CrediCare?
  Saken vil bli avsluttet og du bli fakturert for dette i henhold til gjeldende vilkår/prisliste. For å gjenåpne sak må det betales et gjenåpningsgebyr.
 • Hva er utleggsbegjæring?
  Utleggsbegjæring er dokumentene CrediCare sender til namsmannen i forbindelse med tvangsinndrivelse.
 • Hva er HELFO?
  Helseøkonomiforvaltningen (HELFO) er en ytre etat under Helsedirektoratet som ivaretar sentrale helserettigheter gjennom forvaltning av viktige stønadsordninger for befolkningen. Les mer på www.helfo.no
 • Hva er forliksrådet?
  Forliksrådet er vår laveste rettsinstans. Det fungerer som et meglingsorgan.
 • Hva er det enkleste å søke på i portalen for å finne rett sak/kunde?
  Vi anbefaler å søke på kundenummer, men det er også mulig å søke på deler av navn, fakturanummer eller saksnummer.
 • Hva er CrediCare portal, og hva kan jeg løse der?
  Portalen er et verktøy hvor du kan logge inn, se status på saker og gjøre nødvendige endringer på sak(er). Her kan du også hente ut nyttige rapporter for en total oversikt over din kundeportefølje. Portalen er et nyttig og effektivt kommunikasjonsverktøy mellom deg og CrediCare, og på mange måter ditt kontrollrom.
 • Hva er AvtaleGiro?
  AvtaleGiro er en avtale der du gir din bank fullmakt til å betale fakturaer direkte fra din bankkonto. Dette er et hjelpemiddel for å sørge for at regningene betales automatisk på forfallsdato. Du har likevel full oversikt og kontroll over dine konto i nettbanken. AvtelaGiro blir anbefalt å bruke i forbindelse med betaling av treningsavgiften din, dersom du er medlem av et treningssenter. Selv om det er avtalt at du skal betale ved hjelp av AvtaleGiro, har ikke treningssenteret råderett over AvtaleGiroen på din konto. Dette er en avtale mellom deg og din bank. Det er ditt ansvar å sørge for at avtalen er riktig og at betaling finner sted. Les mer på www.avtalegiro.no
 • Hva betyr det at sak ligger til overvåking?
  Forskjellene på vanlig saksbehandling kontra overvåking, er at skyldner ikke har likvide midler til å gjøre opp kravet. Da legges kravet på overvåking, med tanke på at inntekt vil endre seg over tid. CrediCare vasker fortløpende personen opp mot offentlige kilder for betalingsanmerkning, endring i inntekt, flytting av adresse m.m, og skulle det vise seg at personen på ett eller annet tidspunkt har likvide midler, blir det tatt ut rettslig tiltak.
 • Har dere registrert betalingen min?
  Vi registrerer betalinger løpende, og vil derfor være oppdatert på de betalinger du foretar. Sørg for å legge inn KID når du betaler til CrediCare. Dette er den sikreste og raskeste betalingsformen. Ved å logge deg på vår portal vil du kunne se hvilke betalinger som er registrert, og eventuelt utestående beløp.
 • For privatperson: Hvor finner jeg brukernavn/passord til portal?
  Brukernavn og passord står på mottatt brev fra CrediCare. Dersom du kun har mottatt en faktura vil du ikke ha tilgang til Portal. Ta kontakt med Kundeservice dersom du trenger ny innloggingsinformasjon.
 • For bedrift: Glemt brukernavn / passord til Portal
  Gå til www.credicare.no og klikk "Logg inn" øverst til høyre.
  • Under felt for brukernavn og passord klikker du på «Jeg har glemt brukernavn / passord»
  • Legg inn din registrerte e-postadresse og trykk «Send»
  • Det blir nå sendt en e-post til deg med et engangspassord som du selv endrer når du er innlogget i Portal.
    Dersom du ikke mottar e-post:
  • Sjekk spamfilter/søppelpost
  • Kontroller at det er den oppgitte e-postadressen du har registrert i portalen
  • Kontakt Support dersom du fremdeles ikke mottar e-post
 • Får jeg bekreftelse på at AvtaleGiro er i orden?
  Du vil se i din nettbank om AvtaleGiro er aktivert og når eventuelt gjeldende avdrag forfaller. Husk at det kan ta opptil 4-6 uker før AvtaleGiro trer i kraft.
 • Faktura er sendt til feil adresse, hva gjør jeg?
  Dersom en faktura er sendt til feil adresse bør du kontakte fakturautsteder omgående for å oppgi korrekt adresse. Man er selv ansvarlig å påse at adresseinformasjon er korrekt hos de ulike aktørene man har en betalingsforpliktelse mot. Å endre adresse i folkeregister eller i posten er nødvendigvis ikke tilstrekkelig da mange fakturautstedere ikke har noen automatiserte adresseoppdateringer i sin database. Man må derfor forsikre seg om at hver enkelt aktør har den riktige fakturaadressen. Du som kunde har risikoen for forsinkelser i postgangen og for at varslene i det hele kommer fram jf. Justisdepartementets rundskriv G-106/89 av 17. juli 1989. Er det påløpt meromkostninger og renter som følge av forsinkelsen, vil dette således være ditt ansvar.
 • Er jeg registrert som dårlig betaler?
  Det trenger nødvendigvis ikke være registrert betalingsanmerkning selv om du har mottatt betalingsoppfordring fra CrediCare. For privatpersoner er det først ved brudd / mislighold på betalingsavtale eller at saken blir overført til rettslig instans betalingsanmerkning vil påløpe. Når det gjelder næringskrav vil betalingsanmerkning påløpe 30 dager etter betalingsoppfordring er sendt ut. En eventuell betalingsanmerkning vil bli slettet så snart betaling på saken blir registrert.
 • Endring av kontaktinformasjon
  Dersom ditt firma har endret adresse, e-post, telefonnummer, orgn.nr, kontonummer eller andre vesentlige opplysninger, ber vi deg kontakte support på support@credicare.no eller telefon 22 80 70 00.
 • Cookie-policy
  Våre digitale kanaler bruker cookies (informasjonskapsler). Ved oppkobling til vårt nettsted kan vi automatisk (dvs. ikke ved registrering) innhente data som for eksempel type IP-adresse, nettleser, og operativsystem som er brukt, antall besøk, gjennomsnittlig tid du er inne på nettstedet og hvilke sider du besøkt på nettstedet. Denne informasjonen kan vi i utgangspunktet ikke knytte opp til deg som person, men den kan sammenstilles med eventuell informasjon som du kan velge å gi oss (dvs. ved registrering). Her finner du informasjon om hva cookies er, hva vi bruker cookies til og samtykke til bruk av cookies. Hva er cookies? En cookie er en liten tekstfil som lagres på brukerens enhet når brukeren besøker en digital kanal, eksempelvis en nettside. Cookies brukes eksempelvis til å lagre innloggingsdetaljer eller huske informasjon fra en sidevisning til en annen. Cookies kan være nyttig både for eier og bruker av en digital kanal. Eier kan eksempelvis tilpasse tjenesten ut fra informasjon som lagres. For bruker kan eksempelvis besøk i den digitale kanalen oppleves som mer tilpasset og brukervennlig. Du kan velge å ikke tillate bruk av cookies, men våre digitale kanaler vil ikke fungere optimalt dersom bruk av cookies ikke tillates. De fleste nettlesere lar deg endre innstillingene slik at nettleseren ikke muliggjør bruk av cookies. De fleste nettlesere lar deg også slette cookies som allerede er lagret på din enhet. Hvordan du aktiverer, deaktiverer og sletter cookies varierer fra nettleser til nettleser. Besøk Nettvett sin side: Slik administrerer du informasjonskapsler. Hva brukes cookies til i våre digitale kanaler? Vi bruker typisk informasjonen samlet inn ved hjelp av informasjonskapsler for følgende formål: • Funksjonelle informasjonskapsler og tjenesteyting: Informasjonskapsler er viktig for driften av våre digitale kanaler, og de legger til rette for en god brukeropplevelse. • Tjenesteutvikling: Informasjonskapsler hjelper oss med å følge med på bruken av våre digitale kanaler, slik at vi kan forbedre disse. Vi mottar for eksempel informasjon om hvilke sider som er mest populære, hvilke lenker man kom fra eller følger videre, samt hvor lenge brukerne blir værende på våre nettsider. • Bruksanalyse: Vi bruker informasjonskapsler til å samle statistiske opplysninger om antall besøkende på våre digitale kanaler, samt til å evaluere effekten av annonsering. Vi kan samle inn informasjon fra for eksempel markedsføringsmateriell og nyhetsskriv sendt per e-post, for å finne ut om meldingene ble åpnet og om brukerne har klikket på lenker til våre nettsider i meldingen. • Målretting av markedsføring: Ved hjelp av informasjonskapsler kan vi også samle inn informasjon for å rette annonser eller innhold mot en bestemt bruker gjennom bruk av såkalte målgrupper. Følgende systemer kan plassere cookies på din enhet når du bruker våre digitale kanaler: Google Analytics: webstatistikk
  • Brukes til å spore brukere over flere sidevisninger i forbindelse med webanalyse.
  Google AdWords: konverteringssporing og remarketing
  • Brukes for å a) måle konverteringer og b) vise målrettede annonser basert innhold du har sett i våre digitale kanaler.
  Facebook: sosiale knapper, konverteringssporing og retargeting
  • Brukes for å a) vise sosiale knapper i digitale kanaler, b) måle konverteringer og c) vise målrettede annonser basert på innhold du har lest i våre kanaler.
  LinkedIn: sosiale knapper
  • Brukes for å vise sosiale knapper i digitale kanaler.
  HubSpot: webstatistikk og profilering
  • Brukes for å spore brukere over flere sidevisninger i forbindelse med analyse, markedsføring og salg.
 • Bruksvilkår digitale kanaler
  BRUKSVILKÅR FOR CREDICARE SINE DIGITALE KANALER Bruksvilkårene gjelder for våre nettsteder og øvrige digitale tjenester som for eksempel blogg, e-postabonnement og registrering av informasjon gjennom skjemaer (“digitale kanaler”). Vilkårene styrer alt vi gjør innen innsamling, behandling og bruk av data. De tar også for seg dine rettigheter til innsyn, endring og sletting av personlig informasjon om deg. Ved å benytte våre digitale kanaler samtykker du til vilkårene. Hvis du er uenig i datapraksisene som er beskrevet i vilkårene bør du unngå å bruke våre digitale kanaler. 1. TILLATT BRUK Du kan kun benytte innhold fra våre digitale kanaler til ikke-kommersielt, personlig formål, og/eller for å lære om CrediCare produkter og tjenester, og utelukkende i samsvar med bruksvilkårene. 2. FORBUDT BRUK Ved å benytte våre digitale kanaler sier du deg enig i at du ikke vil: • Bruke våre digitale kanaler i strid med disse bruksvilkårene. • Kopiere, modifisere eller imitere arbeidet, dekonstruere eller demontere siden, eller på annen måte forsøke å oppdage kildekoden eller tillate en tredjepart å gjøre det. • Selge, tildele, viderelisensiere, distribuere, utnytte kommersielt, eller på annen måte overføre rettigheter til eller tilgjengeliggjøre for en tredjepart, innhold eller tjenester på noen måte. • Benytte eller starte et automatisert system, inkludert, men ikke begrenset til: «roboter», «spiders» eller «offline readers» som benytter siden på en måte som sender flere forespørsler til serveren i en gitt tidsperiode enn det som vil være rimelig å anta at et menneske kan produsere ved å benytte vanlig online nettleser. • Bruke våre digitale kanaler på en måte som ødelegger, deaktiverer, overbelaster eller forringer kanalene eller forstyrrer andre parters bruk og glede av kanalene. • Speile eller inkludere kanalene helt eller delvis i enhver annen kanal. • Forsøke å få uautorisert tilgang til våre digitale kanaler. • Få tilgang til våre digitale kanaler på en annen måte enn innenfor de rammene som CrediCare tilbyr for tilgang til kanalene. • Benytte våre digitale kanaler til et formål eller på en måte som forbys i henhold til vilkårene. • Enhver uautorisert bruk av innholdet eller av kanalene som kan være i strid med patent-, opphavsrett, varemerker og andre lover. 3. OPPHAVSRETT OG VAREMERKER Våre digitale kanaler er beskyttet av gjeldende åndsverkslovgivning og andre lover, inkludert lover om beskyttelse av varemerker og opphavsrett. Våre digitale kanaler, inkludert alle åndsverk i kanalene, tilhører og er CrediCare eller dets lisensgivere (hvis noen) sin eiendom. CrediCare har all opphavsrett til innholdet. Dersom det ikke er gitt spesifikk tillatelse til å bruke bestemt innhold, skal innholdet ikke kopieres, reproduseres, endres, publiseres, lastes opp, postes, overføres, utføres eller distribueres på noen måte, og du godtar å ikke endre, leie, låne, selge, distribuere, kringkaste eller opprette imitert arbeid av innholdet på siden, delvis eller i sin helhet, på noen måte. CrediCare sin logo og andre merker som brukes av CrediCare fra tid til annen er varemerker og CrediCare eiendom. 4. INFORMASJON OG MATERIALE DU REGISTRERER OG DELER HOS OSS Du garanterer at du har nødvendige rettigheter til materiale du registrerer eller deler i våre digitale kanaler og at du gir oss, godkjenning til å bruke og publisere dette materialet. Du garanterer at du ikke har til hensikt å bedra eller gi misvisende informasjon, og at materialet du leverer ikke bryter disse bruksvilkårene. 5. LINKER TIL TREDJEPARTSNETTSIDER Linker til eller informasjon om tredjepartsnettsider er kun ment for din bekvemmelighet. Dersom du benytter disse linkene vil du forlate våre digitale kanaler. Slike linker eller informasjon betyr ikke at CrediCare bidrar, anbefaler eller sponser tredjeparts nettsider, eller informasjonen der. CrediCare er ikke ansvarlig for tilgjengeligheten til slike nettsteder. CrediCare er ikke ansvarlig eller forpliktet til slike nettsider eller innholdet på disse. Dersom du benytter linkene til eksterne sider vil du forlate våre digitale kanaler og være underlagt bruksvilkårene og personvernet som er gjeldene på disse sidene. 6. NEDLASTING AV FILER CrediCare kan ikke garantere eller stå innenfor at filene som er tilgjengelig for nedlasting via våre digitale kanaler er fri for virus eller annen skadelig datakode, filer eller programmer. 7. ANSVARSFRASKRIVELSE/BEGRENSNING AV ANSVAR CrediCare og våre tjenesteleverandører, lisensgivere og leverandører gir ingen garanti for våre digitale kanalers eller innholdets egnethet, pålitelighet, tilgjengelighet, tidsriktighet, sikkerhet eller nøyaktighet. All informasjon, programvare, produkter, tjenester og grafiske elementer tilbys «as is», uten noen form for garanti. Så langt det lar seg gjøre innenfor gitt lovgivning skal CrediCare og deres tjenesteleverandører, lisensgivere eller leverandører ikke under noen omstendigheter holdes ansvarlig for eventuelle tap eller skader i noen form, som måtte oppstå ved eller i forbindelse med bruk av våre digitale kanaler, uansett om det er basert på en kontrakt, erstatning, forsømmelse, ansvar, og selv om CrediCare eller noen av CrediCare partnere har blitt informert om muligheten for skade. 8. ERSTATNING Du forstår og godtar at du står personlig ansvarlig for egen oppførsel i våre digitale kanaler. Du samtykker til å erstatte, forsvare og holde CrediCare, dets morselskap, datterselskap, tilknyttede selskaper, partnere, lisensgivere, ansatte, agenter, og alle tredjeparts informasjonstjenester utenfor skade fra og mot alle krav, tap, utgifter, skader og kostnader (inkludert, men ikke begrenset til direkte, tilfeldige, følgeskader og indirekte skader) og realistiske advokatutgifter som et resultat av eller som skyldes bruk, misbruk eller manglende evne til å bruke våre digitale kanaler eller innholdet, eller ethvert brudd på disse vilkårene.
 • Blir oppdragsgiver forespurt før en betalingsavtale inngås?
  Vi forsøker å fremprovosere et tidligst mulig oppgjør i saken(e) som er registrert hos CrediCare. Om en avdragsordning overstiger 12 måneder skal CrediCare etterspør bekreftelse fra oppdragsgiver før det inngås avdragsordning.
 • Blir jeg varslet om min AvtaleGiro ikke blir trukket?
  Det er ingen automatikk i at det blir sendt ut varsel dersom AvtaleGiro ikke blir trukket ved betalingsforfall. Når du ikke har dekning kan du se i nettbanken at betalingen er stoppet og du kan når som helst aktivere den igjen.
 • Betalingsfrist var utløpt når jeg mottok faktura.
  Dersom betalingsfrist er utløpt ved mottakelse av faktura kan du logge deg inn i vår portal med påloggingsinformasjonen på faktura. Her kan du se status på sak, få korrekt saldo, registrere betalingsutsettelse og lage en eventuell betalingsavtale dersom sak er overført til inkasso. Du som kunde har risikoen for forsinkelser i postgangen og for at varslene i det hele kommer fram jf. Justisdepartementets rundskriv G-106/89 av 17. juli 1989. Er det påløpt meromkostninger og renter som følge av forsinkelsen, vil dette således være ditt ansvar.
 • For bedrift: Glemt brukernavn / passord til Portal

  Gå til www.credicare.no og klikk «Logg inn» øverst til høyre.

  • Under felt for brukernavn og passord klikker du på «Jeg har glemt brukernavn / passord»
  • Legg inn din registrerte e-postadresse og trykk «Send»
  • Det blir nå sendt en e-post til deg med et engangspassord som du selv endrer når du er innlogget i Portal.

   

  Dersom du ikke mottar e-post:

  • Sjekk spamfilter/søppelpost
  • Kontroller at det er den oppgitte e-postadressen du har registrert i portalen
  • Kontakt Support dersom du fremdeles ikke mottar e-post