Personvern

All behandling av personopplysninger reguleres av personopplysningsloven og EUs forordning for Personvern (GDPR). CrediCare er opptatt av å beskytte dine personopplysninger og ønsker her å redegjøre for vårt grunnlag for behandling av personopplysninger og sikkerhetstiltak.

Personvernerklæring
Vi ønsker her å fortelle om vår behandling av personopplysninger herunder innsamling, registrering, lagring og utlevering.

Cookie Policy
Her finner du informasjon om hva cookies er, hva vi bruker cookies til og samtykke til bruk av cookies.

Bruksvilkår for CrediCare sine digitale kanaler
Bruksvilkårene gjelder for våre nettsteder og øvrige digitale tjenester som for eksempel blogg, e-postabonnement og registrering av informasjon gjennom skjemaer.

Internkontroll og personvernlovgiving
CrediCare er underlagt norsk personvernlovgiving og i tillegg underlagt Norm for informasjonssikkerhet (normen.no) i Helse- og omsorgstjenesten. CrediCare oppfyller lovkrav knyttet til internkontroll og er godkjent partner i Norsk Helsenett.

Sikring av personopplysninger
Ansatte hos CrediCare har taushetsplikt, og tilgang til personopplysninger er begrenset til ansatte som har et tjenstlig behov. Personopplysninger oppbevares i lokaler og IKT-system er med tilgangsstyring, mens eventuelle personopplysninger på papir oppbevares i låsbare skap. Utveksling av data bygger på etablerte IKT- standarder. Videre er det tilrettelagt for sikker kommunikasjonsutveksling for betalere og kunder.

All fjernhjelp fra CrediCare foregår ved hjelp av ConnectWise Control der annet ikke er avtalt på forhånd. ConnectWise Control er en godkjent løsning for fjernhjelp i Norsk Helsenett.

Databehandlere
CrediCare vil på forespørsel kunne gjøre tilgjengelig en fullstendig og til enhver tid oppdatert liste over våre Databehandlere.

Personvernombud
CrediCare har opprettet personvernombud. Personvernombudet er registrert hos Datatilsynet og skal bistå selskapet med å etterleve personvernlovgivingen.

Ytterligere informasjon?
Har dere ytterligere spørsmål knyttet til hvordan CrediCare behandler personopplysninger henviser vi til vårt personvernombud på personvernombud@credicare.no.