Fort gjort å glemme betaling – Fort gjort å gjøre opp for seg.

Hjelpesider privat

Har du mottatt brev, faktura eller krav fra CrediCare? Hjelp deg selv – raskt og enkelt.

Ofte stilte spørsmål

 • Jeg har mottatt betalingsdokument. Hvorfor?
  De fleste treningsmedlemskap betales via AvtaleGiro. Dersom AvtaleGiro ikke opprettes av medlemmet og dette er avtalt som betalingsmetode, sender CrediCare ut et betalingsdokument (inkl. administrasjonsgebyr) med betalingsinformasjon. Dette er en ekstratjeneste som gir medlem en mulighet til å betale før forfall. Alle spørsmål knyttet til betalingsdokumentet må rettes direkte til treningssenteret man er medlem hos.
 • Hva er HELFO?
  Helseøkonomiforvaltningen (HELFO) er en ytre etat under Helsedirektoratet som ivaretar sentrale helserettigheter gjennom forvaltning av viktige stønadsordninger for befolkningen. Les mer på www.helfo.no
 • Jeg er under 16 år. Er ikke legetimen gratis da?
  Barn under 16 år er fritatt for å betale egenandeler for tjenester hos fastlegen. Du kan likevel bli belastet for enkelte tjenester, materiell og annet som er utenfor reglene for frikort. Les mer om «hovedregel for betaling hos lege» på helsenorge.no
 • Hvorfor må jeg betale egenandel på legetimen?
  Har du bestilt time er du også ansvarlig for å betale for denne. Det er egne satser for dette.
 • Jeg har mottatt faktura, men har gratis legetimer. Hva gjør jeg?
  Noen pasienter har fri legehjelp og skal derfor ikke belastes for egenandel. Dersom du har fått faktura på egenandel selv om du har fri legehjelp ber vi om at du kontakter vår pasientservice på tlf 22 80 70 00, så skal vi ta dette opp med din lege. Vi gjør oppmerksom på at noen tilleggstjenester, materiell og annet ikke går inn under denne regelen. Dersom du har frikort, ber vi deg betale fakturaen for så å få beløpet refundert av HELFO.
 • Jeg har frikort, hvorfor har jeg da mottatt faktura?
  Når du har fått frikort må du be legen registrere dette i sitt system slik at du slipper å betale egenandel resten av kalenderåret. Vær oppmerksom på at du er selv ansvarlig for å registrere frikortet hos det helseforetaket du oppsøker. Om du har registrert frikortet hos din fastlege, har ikke andre leger eller behandlere fått denne informasjonen. CrediCare har ingen tilknytning til HELFO. Dersom ditt frikort ikke er registrert ved legebesøk er du pålagt å betale fakturaen, for så å få tilbakebetalt din egenandelen direkte fra HELFO.
 • Skal ikke NAV betale legeregningen?
  Du er ansvarlig for å betale dine legeregninger. Når du i løpet av kalenderåret har betalt et fastsatt beløp som er grunnlag for frikort, vil du automatisk få tilsendt frikort. Dette må du vise ved konsultasjon for å slippe å betale egenandeler resten av kalenderåret. Din lege har ikke mulighet til å kreve NAV for din legeregning. Du vil likevel få refundert egenandelen over frikortgrensen fra HELFO.
 • Jeg har ikke fått brev fra dere. Hvorfor ikke?
  Du står antagelig oppført med feil adresse. Har du flyttet? Husk i så fall å melde fra om din nye adresse til folkeregisteret, samt til alle dine kreditorer. I følge lovverket er det du som er ansvarlig for at adressen er oppdatert.
 • Hvordan melder jeg endring av min adresse?
  Dersom du skifter adresse er det viktig at du melder fra til alle dine leverandører slik at fakturaer og brev kommer frem til deg. Det holder ikke å kun gi melding til folkeregisteret eller posten. Din leverandør er ikke ansvarlig for å sjekke om du har flyttet, siden det er du som er ansvarlig for å melde adresseendring til alle dine kreditorer og kontakter. Dersom du ikke melder adresseendring er du ansvarlig for omkostninger og eventuelt inkassosalær som oppstår selv om faktura ikke er kommet frem til deg.
 • Jeg har mottatt inkassovarsel, men ikke purring. Er dette riktig?
  Før en sak går til inkasso skal det sendes et inkassovarsel til den som skylder pengene. Det er ikke noe krav om å sende en purring eller påminnelse i tillegg til dette. Et inkassovarsel skal gi deg en betalingsfrist på 14 dager fra brevet er sendt, altså ikke når du mottar varselet. Selv om CrediCare sender ut inkassovarselet for oppdragsgiver trenger det ikke bety at det er blitt en inkassosak. Dersom du betaler innen fristen, så blir saken avsluttet før inkasso.
 • Betalingsfrist var utløpt når jeg mottok faktura.
  Dersom betalingsfrist er utløpt ved mottakelse av faktura kan du logge deg inn i vår portal med påloggingsinformasjonen på faktura. Her kan du se status på sak, få korrekt saldo, registrere betalingsutsettelse og lage en eventuell betalingsavtale dersom sak er overført til inkasso. Du som kunde har risikoen for forsinkelser i postgangen og for at varslene i det hele kommer fram jf. Justisdepartementets rundskriv G-106/89 av 17. juli 1989. Er det påløpt meromkostninger og renter som følge av forsinkelsen, vil dette således være ditt ansvar.
 • Faktura er sendt til feil adresse, hva gjør jeg?
  Dersom en faktura er sendt til feil adresse bør du kontakte fakturautsteder omgående for å oppgi korrekt adresse. Man er selv ansvarlig å påse at adresseinformasjon er korrekt hos de ulike aktørene man har en betalingsforpliktelse mot. Å endre adresse i folkeregister eller i posten er nødvendigvis ikke tilstrekkelig da mange fakturautstedere ikke har noen automatiserte adresseoppdateringer i sin database. Man må derfor forsikre seg om at hver enkelt aktør har den riktige fakturaadressen. Du som kunde har risikoen for forsinkelser i postgangen og for at varslene i det hele kommer fram jf. Justisdepartementets rundskriv G-106/89 av 17. juli 1989. Er det påløpt meromkostninger og renter som følge av forsinkelsen, vil dette således være ditt ansvar.
 • Jeg har AvtaleGiro, hvorfor får jeg purring?
  Da du signerte avtale med ditt treningssenter ble dere enig om at den månedlige betalingen for medlemskapet skulle trekkes på din bankkonto ved hjelp av AvtaleGiro. Dette er en avtale mellom deg og din bank om at banken skal trekke medlemsavgiften fra din konto. Dersom trekket ikke er gjennomført som avtalt sender CrediCare et inkassovarsel 14 dager etter forfall. I tilfeller hvor din AvtaleGiro ikke blir trukket til avtalt tid ber vi deg om å kontakte din bankforbindelse for å kartlegge årsaken. Det kan være flere grunner til at betalingen ikke er trukket fra din konto:
  1. Beløpsgrensen er satt for lavt
  2. Det mangler dekning på konto på trekktidspunktet
  3. Du har manuelt stoppet trekket i banken
  4. AvtaleGiro er ikke aktivisert på din konto
  Selv om det er avtalt at du skal betale ved hjelp av AvtaleGiro, har ikke treningssenteret råderett over AvtaleGiro på din konto. Dette er en avtale mellom deg og din bank. Det er ditt ansvar å sørge for at denne er riktig og at betaling finner sted.
 • Jeg har stoppet trekket fordi jeg ikke trener lengre. Er det greit?
  Når man inngår en AvtaleGiro med et treningssenter vil trekkene være synkronisert med hvert enkelt avdrag. Det vil si at dersom avtalen blir sagt opp eller fryst for en periode vil dette automatisk ha tilknytning til trekkene på AvtaleGiro. Vi gjør oppmerksom på at de fleste sentre har en bindingstid på nye kontrakter, samt en oppsigelsestid på minimum en måned. Du er som regel pliktig til å betale for denne perioden også. Dersom man selv stopper AvtaleGiro manuelt kan man risikere å motta inkassovarsel fra CrediCare om de månedlige betalingene ikke er gjennomført i henhold til avtalevilkårene i kontrakten. Det å slutte å betale medlemsavgiften regnes ikke som en gyldig oppsigelse. Dette må meldes skriftlig direkte til treningssenteret.
 • Jeg har byttet bank, hva gjør jeg?
  Skifter du bank må AvtaleGiro aktiveres på ny på din nye bankkonto. Din nye bank hjelper deg med dette. Du kan også registrere AvtaleGiro selv. Du trenger da betalingsinformasjon og KID fra ditt treningssenter.
 • Blir jeg varslet om min AvtaleGiro ikke blir trukket?
  Det er ingen automatikk i at det blir sendt ut varsel dersom AvtaleGiro ikke blir trukket ved betalingsforfall. Når du ikke har dekning kan du se i nettbanken at betalingen er stoppet og du kan når som helst aktivere den igjen.
 • Hvorfor er ikke betalingen gjennomført når jeg har penger på konto?
  Ofte skyldes dette at det er registrert for lav beløpsgrense på avtalen. Da får du melding om dette fra banken og informasjon om hvordan du kan betale. Beløpsgrensen kan du selv endre i nettbanken, eller ved å kontakte din bank for bistand. Er du ny kunde må du også kontrollere at avtalen er opprett i egen bank/nettbank. Betalingsmottaker/treningssenteret har ingen informasjon om hvilken beløpsgrense som er registrert.
 • Hvorfor blir ikke AvtaleGiro trukket fra min konto?
  AvtaleGiro er en tjeneste for automatisk betaling av faste regninger. Det vil si at banken sørger for at regningene betales direkte fra din konto på forfallsdato. Vi minner om at det kan ta 4-6 uker før avtalen trer i kraft fra den blir opprettet. I tilfeller hvor din AvtaleGiro ikke blir trukket til avtalt tid ber vi deg om å kontakte din bankforbindelse for å kartlegge årsaken. Det kan være flere grunner til at betalingen ikke er trukket fra din konto:
  1. Beløpsgrensen er satt for lavt
  2. Det manglet dekning på konto på trekktidspunktet
  3. Du har manuelt stoppet trekket i banken
  4. AvtaleGiro er ikke aktivisert på din konto
 • Hvor lang tid tar det før AvtaleGiro trer i kraft?
  Det kan ta opptil 4-6 uker før AvtaleGiro trer i kraft. Du vil da se at AvtaleGiro er aktivert i nettbanken og at gjeldende avdrag ligger til betaling.
 • Får jeg bekreftelse på at AvtaleGiro er i orden?
  Du vil se i din nettbank om AvtaleGiro er aktivert og når eventuelt gjeldende avdrag forfaller. Husk at det kan ta opptil 4-6 uker før AvtaleGiro trer i kraft.
 • Hvordan komme i gang med AvtaleGiro?
  AvtaleGiro er et hjelpemiddel som gjør at regningen betales automatisk fra din konto på forfallsdato. Det er ulike måter å komme i gang med AvtaleGiro på, se alternativer nedenfor:
  • Tilbud i nettbanken: Når du betaler en regning til en bedrift som tilbyr betaling med AvtaleGiro, vil du bli spurt om du ønsker å opprette en AvtaleGiro-avtale. Ved å akseptere tilbudet opprettes avtalen. Du får beskjed når avtalen trer i kraft og må betale regninger tilsendt i posten som normalt inntil avtalen er aktivisert.
  • På bedriftens nettside: Flere av bedriftene som tilbyr betaling med AvtaleGiro har tilrettelagt for at du skal kunne opprette AvtaleGiro på deres egne nettsider.
  • Tilbud i posten: Du kan oppleve at bedrifter du betaler regninger til, sender deg tilbud om AvtaleGiro i posten eller ved kontraktsinngåelse. Fyll ut svarkupongen og send den i retur.
  • Kontakt banken: Kontakt kundeservice i din bank eller gå innom nærmeste kontor for å opprette en avtale.
 • Hva er AvtaleGiro?
  AvtaleGiro er en avtale der du gir din bank fullmakt til å betale fakturaer direkte fra din bankkonto. Dette er et hjelpemiddel for å sørge for at regningene betales automatisk på forfallsdato. Du har likevel full oversikt og kontroll over dine konto i nettbanken. AvtelaGiro blir anbefalt å bruke i forbindelse med betaling av treningsavgiften din, dersom du er medlem av et treningssenter. Selv om det er avtalt at du skal betale ved hjelp av AvtaleGiro, har ikke treningssenteret råderett over AvtaleGiroen på din konto. Dette er en avtale mellom deg og din bank. Det er ditt ansvar å sørge for at avtalen er riktig og at betaling finner sted. Les mer på www.avtalegiro.no
 • Hvor mye skylder jeg?
  Dersom du er usikker på hvor mye du skylder kan du finne utestående beløp ved å logge deg på vår portal med brukernavn og passord som står på brev fra CrediCare. På våre brev er utestående beløp oppdatert med renter og omkostninger per brevets dato. Merk at dette gjelder kun en enkelt sak. Dersom du har flere saker utestående hos oss ber vi deg at kontakt med oss på 22 80 70 00 eller kundeservice@credicare.no for å få en full oversikt.
 • For privatperson: Hvor finner jeg brukernavn/passord til portal?
  Brukernavn og passord står på mottatt brev fra CrediCare. Dersom du kun har mottatt en faktura vil du ikke ha tilgang til Portal. Ta kontakt med Kundeservice dersom du trenger ny innloggingsinformasjon.
 • Jeg er uenig i kravet, hva gjør jeg?
  Dersom du mener at kravet vi har sendt deg er urettmessig eller feil på noen måte, må du snarest ta kontakt med oss slik at vi får registrert din innsigelse. Innsigelsen registrerer du på vår portal, eller ved ringe kundeservice på telefon 22 80 70 00. Før du tar kontakt med oss ønsker vi at du skal ta stilling til følgende:
  1. Hva er det med kravet som ikke stemmer med avtalen med oppdragsgiver.
  2. Hvor stor del av kravet mener du innsigelsen gjelder.
  For å få en god oversikt over uenigheten er det en god regel å gå gjennom hva som er avtalt mellom deg og oppdragsgiver, og hva var det som ikke ble levert som avtalt. For at vi skal kunne legge innsigelsen frem for oppdragsgiver er det viktig at vi får en god oversikt på hva innsigelsen gjelder.
 • Hvorfor finner jeg ikke andre fakturaer / saker på portalen?
  CrediCare åpner en portalside for hver faktura/krav. Det betyr at dersom du har flere ubetalte faktura, kan det være at disse er registrert i ulike oppdrag og dermed med ulike brukernavn og passord. Dersom du har flere ubetalte faktura hos en oppdragsgiver, så kan disse være koblet sammen til en sak. Kontakt kundeservice dersom du er usikker og ønsker en oversikt over dine ubetalte krav.
 • Jeg har ikke mottatt opprinnelig faktura
  Du står antagelig oppført med feil adresse. Har du flyttet? Husk da å melde fra om din nye adresse til folkeregisteret, samt til alle dine kreditorer. I følge lovverket er det du som er ansvarlig for at adressen er oppdatert. Det er du som kunde som har risikoen for forsinkelser i postgangen og for at varslene i det hele kommer fram jf. Justisdepartementets rundskriv G-106/89 av 17. juli 1989. Er det påløpt meromkostninger og renter som følge av forsinkelsen, vil dette således være ditt ansvar.
 • I am making a payment from a foreign bank account, what information do I need for this?
  If you are making a payment through a foreign bank, you need to use BIC and IBAN numbers: BIC: DNBANOKKXXX (O is the letter O, not the number 0) IBAN: NO81 5368 0513 569 (NO are letters, not numbers) Apply the KIDnumber to the message field in the payment registration, so we can identify the payment to the correct bill
 • Når påløper omkostninger på saken?
  • 14 dager etter forfall på faktura påløper purregebyr på inkassovarsel.
  • 5 dager etter forfall på inkassovarsel påløper lett salær på betalingsoppfordring.
  • 43 dager etter utsendelse av første betalingsoppfordring påløper tungt salær.
 • Hvorfor er det registrert inkassosalær på saken?
  Før saken kan overføres til inkasso er det lovbestemt at det må utstedes minimum ett inkassovarsel. Fem dager etter betalingsfrist på inkassovarsel blir saken overført til inkasso. Satsen for inkassosalær er regulert av staten og er beregnet ut i fra størrelsen på hovedstol. For nærmere informasjon går til www.inkasso.no.
 • Jeg betaler fra en utenlandsk bankkonto. Hvilken informasjon trenger jeg?
  Ved betaling til CrediCare fra en utenlandsk bankkonto trenger du oppgi BIC- og IBAN-nummer. BIC: DNBANOKKXXX (Merk: O er bokstaven O, og ikke tallet 0) IBAN: NO81 5368 0513 569 (Merk: de to første tegnene er bokstaver, ikke tall) IBAN og BIC står også øverst til høyre i alle våre brev. Legg inn oppgitt KID-nummer på saken i meldingsfeltet ved betaling slik at vi kan identifisere betalingen.
 • Jeg har sagt opp mitt medlemskap. Hvorfor får jeg da purring?
  Dersom du får purring selv om du har sagt opp ditt medlemskap på gyldig måte, er ikke din oppsigelse registrert i deres system. Ta kontakt med treningssentret slik at dette kan blir rettet opp og se hvilke vilkår som gjelder ved oppsigelse på kontrakten mellom deg og treningssenteret. Vi gjør oppmerksom på at de fleste sentre har en bindingstid på nye kontrakter, samt en oppsigelsestid på minimum en måned. Du er som regel pliktig til å betale for denne perioden også. Det å slutte å betale medlemsavgiften regnes ikke som en gyldig oppsigelse. Dette må meldes skriftlig direkte til treningssenteret.
 • Må jeg betale renter?
  På purringer og inkassobrev fra CrediCare er det beregnet forsinkelsesrente fremt til brevet er sendt. Du er pliktig til å dekke renter ved forsinket betaling. I tillegg vil du også bli belastet for purregebyr eller eventuelle inkassosalær.
 • Har dere registrert betalingen min?
  Vi registrerer betalinger løpende, og vil derfor være oppdatert på de betalinger du foretar. Sørg for å legge inn KID når du betaler til CrediCare. Dette er den sikreste og raskeste betalingsformen. Ved å logge deg på vår portal vil du kunne se hvilke betalinger som er registrert, og eventuelt utestående beløp.
 • Må jeg betale inkassosalær?
  Dersom du ikke har betalt innen fristen på inkassovarselet er du pliktig til å dekke omkostningene ved inkasso. Inkassosalæret er regulert ved forskrift til inkassoforskriften § 1-1 og reguleres av staten en gang per år.
 • Må jeg betale purregebyr?
  Dersom du har oversittet den opprinnelige betalingsfristen med mer enn 14 dager er du pliktig til å dekke gebyr for purring og inkassovarsel dersom det blir krevd. Purregebyrsatsen står i Inkassoforskriften § 1-2 og reguleres av staten en gang per år.
 • Er jeg registrert som dårlig betaler?
  Det trenger nødvendigvis ikke være registrert betalingsanmerkning selv om du har mottatt betalingsoppfordring fra CrediCare. For privatpersoner er det først ved brudd / mislighold på betalingsavtale eller at saken blir overført til rettslig instans betalingsanmerkning vil påløpe. Når det gjelder næringskrav vil betalingsanmerkning påløpe 30 dager etter betalingsoppfordring er sendt ut. En eventuell betalingsanmerkning vil bli slettet så snart betaling på saken blir registrert.
 • Jeg har mottatt betalingsoppfordring. Hva innebærer dette?
  Kravet er nå overført til inkasso. Dette fordi du antagelig ikke har betalt verken faktura eller inkassovarsel innen fristen. Du bør betale tilsendt betalingsoppfordring innen betalingsfristen eller kontakte oss snarest for en eventuell betalingsutsettelse.
 • Kan jeg få betalingsutsettelse?
  CrediCare ønsker å hjelpe deg dersom du har behov for en betalingsutsettelse. Det er en forutsetning at du tar kontakt før den enkelte faktura utløper. Du kan også logge deg inn i vår portal og selv registrere betalingsutsettelse. Du vil få bekreftet en eventuell utsettelse på e-post.
 • Jeg skal sende kvittering. Hvilke krav / avdrag gjelder dette?
  På brev / faktura fra CrediCare skal det stå oppført når opprinnelig forfall på faktura er. Dette vil være utgangspunkt for hvilke periode denne saken gjelder for.
 • Jeg har allerede betalt. Hva gjør jeg?
  Dersom regningen allerede er betalt ber vi deg sender oss en kvittering som viser utført betaling, eller følgende betalingsinformasjon som er benyttet:
  • KID
  • Til konto
  • Fra konto
  • Beløp
  • Dato for utført betaling
  Du vil få en tilbakemelding fra oss så snart vi bekrefter mottatt betaling. Du kan også logge deg inn i vår portal med brukernavn og passord som står på tilsendt faktura fra CrediCare, for å sjekke om betalingen er registrert.
  1. Betalte du før forfall eller før vi fikk fakturaen til oppfølging, blir saken avsluttet.
  2. Betalte du etter at vi fikk faktura til oppfølging vil du få krav på innbetaling av eventuelt restbeløp.
 • Har dere registrert betalingen min?

  Vi registrerer betalinger løpende, og vil derfor være oppdatert på de betalinger du foretar. Sørg for å legge inn KID når du betaler til CrediCare. Dette er den sikreste og raskeste betalingsformen. Ved å logge deg på vår portal vil du kunne se hvilke betalinger som er registrert, og eventuelt utestående beløp.

 • Hvor mye skylder jeg?

  Dersom du er usikker på hvor mye du skylder kan du finne utestående beløp ved å logge deg på vår portal med brukernavn og passord som står på brev fra CrediCare. På våre brev er utestående beløp oppdatert med renter og omkostninger per brevets dato.

  Merk at dette gjelder kun en enkelt sak. Dersom du har flere saker utestående hos oss ber vi deg at kontakt med oss på 22 80 70 00 eller kundeservice@credicare.no for å få en full oversikt.

 • Hvordan komme i gang med AvtaleGiro?

  AvtaleGiro er et hjelpemiddel som gjør at regningen betales automatisk fra din konto på forfallsdato. Det er ulike måter å komme i gang med AvtaleGiro på, se alternativer nedenfor:

  • Tilbud i nettbanken: Når du betaler en regning til en bedrift som tilbyr betaling med AvtaleGiro, vil du bli spurt om du ønsker å opprette en AvtaleGiro-avtale. Ved å akseptere tilbudet opprettes avtalen. Du får beskjed når avtalen trer i kraft og må betale regninger tilsendt i posten som normalt inntil avtalen er aktivisert.
  • På bedriftens nettside: Flere av bedriftene som tilbyr betaling med AvtaleGiro har tilrettelagt for at du skal kunne opprette AvtaleGiro på deres egne nettsider.
  • Tilbud i posten: Du kan oppleve at bedrifter du betaler regninger til, sender deg tilbud om AvtaleGiro i posten eller ved kontraktsinngåelse. Fyll ut svarkupongen og send den i retur.
  • Kontakt banken: Kontakt kundeservice i din bank eller gå innom nærmeste kontor for å opprette en avtale.
 • Jeg er uenig i kravet, hva gjør jeg?

  Dersom du mener at kravet vi har sendt deg er urettmessig eller feil på noen måte, må du snarest ta kontakt med oss slik at vi får registrert din innsigelse.
  Innsigelsen registrerer du på vår portal, eller ved ringe kundeservice på telefon 22 80 70 00.
  Før du tar kontakt med oss ønsker vi at du skal ta stilling til følgende:

  1. Hva er det med kravet som ikke stemmer med avtalen med oppdragsgiver.
  2. Hvor stor del av kravet mener du innsigelsen gjelder.

  For å få en god oversikt over uenigheten er det en god regel å gå gjennom hva som er avtalt mellom deg og oppdragsgiver, og hva var det som ikke ble levert som avtalt. For at vi skal kunne legge innsigelsen frem for oppdragsgiver er det viktig at vi får en god oversikt på hva innsigelsen gjelder.

 • Jeg har mottatt betalingsoppfordring. Hva innebærer dette?

  Kravet er nå overført til inkasso. Dette fordi du antagelig ikke har betalt verken faktura eller inkassovarsel innen fristen. Du bør betale tilsendt betalingsoppfordring innen betalingsfristen eller kontakte oss snarest for en eventuell betalingsutsettelse.

 • Jeg har allerede betalt. Hva gjør jeg?

  Dersom regningen allerede er betalt ber vi deg sender oss en kvittering som viser utført betaling, eller følgende betalingsinformasjon som er benyttet:

  • KID
  • Til konto
  • Fra konto
  • Beløp
  • Dato for utført betaling

  Du vil få en tilbakemelding fra oss så snart vi bekrefter mottatt betaling.

  Du kan også logge deg inn i vår portal med brukernavn og passord som står på tilsendt faktura fra CrediCare, for å sjekke om betalingen er registrert.

  1. Betalte du før forfall eller før vi fikk fakturaen til oppfølging, blir saken avsluttet.
  2. Betalte du etter at vi fikk faktura til oppfølging vil du få krav på innbetaling av eventuelt restbeløp.